Hopp til hovedinnhold

Forsvarets minnedag 2021

Hvert år markeres Forsvarets minnedag, og i formiddag la Hans Kongelige Høyhet Kronprinsregenten ned krans ved nasjonalt veteranmonument på Akershus Festning.

07.11.2021

Denne minnedagen ble innført i 2007 og markeringen skjer den første søndagen i november. Dette er dagen for å hedre og minnes alle som har mistet livet i Forsvarets tjeneste i og utenfor Norge. Hovedarrangementet finner sted på Akershus festning i Oslo, men dagen markeres også med arrangementer ved avdelinger andre steder i Norge og utlandet.

Kronprinsregenten la ned krans ved minnesmerket over de falne. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Ved seremonien i Museumsgården på Akershus, holdt forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen minnetalen før han anmodet Kronprinsregenten om å legge ned kransen. Gardister fra Hans Majestet Kongens garde sto æresvakt ved monumentet. Stortingspresident Eva Kristin Hansen og forsvarsminister Odd Roger Enoksen var også til stede under seremonien.

Etter kransnedleggelsen stoppet Kronprinsregenten ved minnetavlen med navn over falne i internasjonale operasjoner, og de falne ble minnet ved et minutts stillhet.

Forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen holdt minnetalen på Akershus festning. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige ho

Nasjonalt veteranmonument

Nasjonalt veteranmonument ble avduket av Hans Majestet Kongen i august og hedrer alt personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner etter 1945. 

Monumentet består av en bauta av stein, en bronsetavle med navnene på dem som har mistet livet i internasjonale operasjoner, og den "evige flamme" formet som en fakkel. På bautaen er verselinjen "også vi når det blir krevet" fra "Ja, vi elsker" inngravert.

101 navn er inngravert på minnetavlen. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Etter kransnedleggelsen deltok Kronprinsregenten ved minnegudstjenesten i Akershus slottskirke, der feltprest, oberstløytnant Kyrre Klevberg var forrettende prest. Under gudstjenesten holdt forsvarsministeren minnetalen og Kronprins Haakon tente Forsvarets minnelys - etterfulgt av et minutts stillhet.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook