Hopp til hovedinnhold

Delte ut skolepris for 15. gang

Hennes Majestet Dronningen delte i dag ut Dronning Sonjas skolepris til Sandnessjøen videregående skole i Nordland.

02.12.2021

Det er 15. gang skoleprisen blir delt ut, og Dronning Sonja har vært til stede ved samtlige utdelinger.

Dronning Sonja avduker trykket til årets prisvinner, laget av Dronningen selv. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

“Sandessjøen videregående skole utmerker seg med sitt langsiktige arbeid med inkludering og et godt læringsmiljø, og er en god rollemodell for hvordan en skole kan være en tydelig og relevant pådriver i lokalmiljøet,” går det frem av juryens begrunnelse for å tildele skolen årets pris.

Dronning Sonja ble mottatt av skolens rektor Arne Tømmervold og elevrådsleder Ida Olsen-Dahlen, og elever fra skolen sto på hver side av inngangen for å ønske Dronningen velkommen til Sandnessjøen og skolen.

Besøkte yrkesfagelever

Før selve prisutdelingen fikk Dronningen, statsråd Bjørnar Skjæran og juryleder Inga Bostad en omvisning på skolen. Dronningen besøkte blant annet klassen YSK-Marine hvor hun snakket med elevene Sander K. Kristiansen og Mathilde Solfjeld. De lærer om havbruk og oppdrettsnæringen i klassen YSK-Marine og har deler av skoletiden ute i praksis.

Dronningen besøkte også 15 elever som tar ambulansefag og som skal ut i praksis nå før jul. De demonstrerte hva de gjør om det må rykke ut til en pasient med brystsmerter.

Dronningen besøker klassen for ambulansefag ved Sandnessjøen videregående skole og får en demonstrasjon av elevene Håvard Barlien og Camilla Martinussen. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Skolen arbeider tett med lokalt næringsliv for å sikre læreplasser for sine yrkesfaglige elever. Juryen for skoleprisen fremhever at det er med på å motvirke frafall og sikre at flere lykkes og blir fagarbeidere.

Dronningen og følget fikk også en presentasjon om skolemiljø og deltakelsen i MOT-programmet. Hver morgen blir skolens rundt 450 elever ønsket velkommen i trappa av miljøarbeider Ken Pettersen.

Skolebandet i Sandnessjøen spilte både MOT-sangen og "Heim te Helgeland" under prisutdelingen. Foto: Simen Løvberg Sund, Det kongelige hoff

Prisutdelingen fant sted i Stamneshallen som ligger vegg i vegg med skolen. Selve prisen består av 250.000 kroner og et trykk, laget av Dronningen selv. I år var 19 skoler fra hele landet var nominert til Dronning Sonjas skolepris.

Dronningen holdt en tale hvor hun roste skolen og elevene og trakk fram viktigheten av yrkesfagene.

Trygghet og trivsel

“Årets prisvinner er en verdig vinner,” heter det i juryens begrunnelse og trekker frem en rekke områder hvor Sandnessjøen videregående skole utmerker seg: Godt og helhetlig samarbeid med grunnskolen om overgangen fra ungdomstrinnet; Støtte til lærlinger og elever som tidligere ikke har bestått alle fag; Systematisk samarbeid med hjemmet; Strategier for elever med høyt læringspotensial; Reell elevmedvirkning; Elevrepresentasjon.

“Trygghet og trivsel er grunnleggende for å drive en god skole og Sandnessjøen videregående skole har tatt et stort ansvar for inkludering og integrering i samfunnet,” sier juryen videre.

 

Fakta

Dronning Sonjas Skolepris

Prisen ble etablert i 2005 etter initiativ fra Dronning Sonja. Den tildeles annet hvert år en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Inntil 2019 ble prisen delt ut hvert år. Dronningen deler selv ut prisen ved et besøk på skolen.

Det er Utdanningsdirektoratet som administrerer prisen, og Statsforvalteren nominerer skoler fra sitt område.

Kriterier for tildeling:

  • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
  • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
  • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom – og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.
Dronning Sonja besøker elever og lærere på Fagerlund skole (Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix)

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook