Hopp til hovedinnhold

Kronprinsen i FN

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon innledet i dag det offisielle besøket til USA. Hovedmålet med besøket er å bidra til å styrke internasjonalt samarbeid, samt det gode forholdet mellom USA og Norge. 

06.12.2021

Sammen med utenriksministeren, olje- og energiministeren og næringsministeren skal Kronprinsen besøke FN, møte amerikanske myndigheter og næringslivet. 

FN er viktig for Norge

– Vi lever i en verden hvor det tross alt skjer mye bra og hvor vi mennesker har klart å skape gode liv for veldig mange, men samtidig er det store utfordringer i verden: Pandemi, klimautfordringene, krig og konflikt, og mennesker på flukt. Og for å komme sammen og snakke om disse utfordringene og finne løsninger så trenger vi en plattform, og FN er den plattformen, sa Kronprinsen under et pressemøte i Sikkerhetsrådssalen.

– Jeg har vært så heldig å få jobbe med FNs utviklingsprogram i nå 17 år. Og når jeg reiser rundt, så er en av de gruppene jeg møter, som er mest sårbare og som det er mest hjerteskjærende å se når de lider, barn i konflikt. Og det er noe av det Norge tar opp nå både med en resolusjon om trygge skoler og barn i konflikt, sa Kronprinsen.


Kronprins Haakon og utenriksminister Anniken Huitfeldt på plass i FNs sikkerhetsrådssal. (Foto: Pontus Höök / Utenriksdepartementet)

Helt siden opprettelsen av FN har dette forumet vært det viktigste for Norge for å løse de store utfordringene verden står overfor. Kronprinsen og utenriksminister Anniken Huitfeldt innledet besøket til USA med å møte FNs generalsekretær Antonio Guterres, der de snakket om de globale utfordringene som pandemien og klimakrisen har skapt, og det faktum at det er de aller fattigste som er og vil bli rammet av disse pågående krisene.

Sikkerhetsrådet er den fremste møteplassen i FN for å finne konkrete løsninger i arbeidet mot krig og konflikt, og Norge fikk i år et av de valgte setene i dette viktige forumet. I januar skal Norge ha presidentskapet i Sikkerhetsrådet, og Kronprinsen og utenriksministeren snakket derfor med generalsekretæren om de områdene Norge vil sette søkelys på i den perioden; fred og sikkerhet, beskyttelsen av sivile i konflikt, kvinners rettigheter og klima.

Kronprinsen og utenriksminister Anniken Huitfeldt innledet besøket til USA med å møte FNs generalsekretær Antonio Guterres. (Foto: Den norske FN-delegasjonen / Pontus Höök)

I juli bidro Norge til at det fortsatt kan leveres grensekryssende nødhjelp til Syria. Det var første gang Sikkerhetsrådet stemte enstemmig for en Syria-resolusjon siden 2016. Nå nylig fikk Norge gjennom en resolusjon for å beskytte utdanning i konfliktsoner, støttet både av Sikkerhetsrådet og 99 andre av FNs medlemsland. 

Møtte UNDPs leder

FNs utviklingsprogram UNDP har en nøkkelrolle i å bistå utviklingsland med å oppfylle de målene verdenssamfunnet har satt seg for blant annet å utrydde fattigdom og sørge for at hele verdens befolkning har tilgang til helsetjenester – de såkalte bærekraftsmålene. Covid-19 har satt arbeidet med disse bærekraftsmålene tilbake, og da Kronprinsen mandag møtte UNDPs leder Achim Steiner, dreide samtalen seg derfor om hvordan pandemien har påvirket arbeidet mot fattigdom og dårlig helse verden over, og hvordan Norge kan bidra.

Kronprins Haakon sammen med UNDPs leder Achim Steiner. (Foto: Den norske FN-delegasjonen / Pontus Höök) 

Medalje for sin innsats som krigsseiler

Under en høytidelig seremoni i lokalene til det norske generalkonsulatet i New York overvar Kronprinsen medaljetildelingen til Karl Aksel Andresen, som mandag ble tildelt Deltagermedaljen 1940 –1945 for sin innsats som krigsseiler under andre verdenskrig. Medaljen gis som en anerkjennelse av de som kjempet for Norges frihet under andre verdenskrig.

Andresen seilte for Nortraship i den norske uteflåten 1940–1945, og tjenestegjorde som matros og kokk om bord på flere norske handelsfartøy, blant annet på M/S Skjelbred da fartøyet ble torpedert av tysk ubåt i september 1943. Alle om bord overlevde. Etter krigen bosatte Andresen seg i Brooklyn og stiftet familie. Andresen er nå den siste gjenlevende krigsseiler av mange hundre som bosatte seg i Brooklyn etter krigen. Han har vært president for krigsseilerne i Brooklyn inntil ca. 2010.

Andresen har tidligere blitt tildelt Krigsmedaljen, Haakon VII Frihetsmedalje og Regjeringens minnemedalje. (Foto: Den norske FN-delegasjonen / Pontus Höök)

Beskyttelse av barn og rett til utdanning

Et av de viktigste temaene for Norge i perioden som medlem av FNs Sikkerhetsråd er arbeidet med å styrke beskyttelsen av barn i områder med konflikt, og å sikre barn og unges rett til utdanning selv om de lever i et område med krig og konflikt. På vegne av Norge holdt Kronprinsen hovedtalen i et arrangement for Sikkerhetsrådet, om barns rett til utdanning under konflikt. 

– Få ting er viktigere for barn og unge enn en trygg skolegang. Dette er særlig viktig i konfliktområder. Den beskyttelsen som skoler og universiteter gir, kan være livreddende, og den kunnskap og de ferdighetene de tilegner seg, kan ikke tas fra dem. Deres fremtid er avhengig av utdanning, og vår fremtid er avhengig av dem, sa Kronprinsen i sin tale under møtet.

Styrke norsk musikkbransje

Kulturlivet er en viktig del av næringslivet, og senere på dagen møtte Kronprinsen og utenriksministeren unge ledertalenter fra Music Norways ettårige Master-program, som har som mål å sikre rekrutteringen av bransjetalenter som ønsker å jobbe for å fremme musikk internasjonalt.

Arrangementet var en workshop der de unge ledertalentene fikk møte og lære av representanter for amerikansk musikkbransje. Underveis foregikk det diskusjoner i ulike grupper, der temaene var livemusikk, media, management og A&R/artistutvikling. Kronprinsen og utenriksministeren lyttet og deltok i de ulike diskusjonene. 

Norsk kunstner på Manhattan

Siste post på mandagens program var et besøk til New Museum på Manhattan. Museet ble grunnlagt i 1977 og er en viktig utstillingsplass for samtidskunst. Museet er opptatt av nye artister fra hele verden, og siden åpningen har museet presentert 500 kunstnere fra 60 land.

Denne høsten og vinteren stiller den norsk-kongolesisk samtidskunstneren Sandra Mujinga ut sin kunst i dette museet. Mujinga er født i 1989, og hun er plukket ut til å stille ut med en video- og lydinstallasjon i et eget rom i museet.

Sandra Mujinga har blitt valgt som den første kunstneren i MUNCHs nye SOLO OSLO-utstillingsserie. (Foto: Den norske FN-delegasjonen / Pontus Höök)

Kronprinsen ble ønsket velkommen av museumsdirektøren, Lisa Philips, kurator Margot Norton og kunstner Sandra Mujinga. Deretter fikk Kronprinsen en omvisning i museet, og fikk se Mujingas kunstverk.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook