Hopp til hovedinnhold

Kronprinsen i Washington

Etter to dagar i New York er Den Høgvørde Kronprinsen no på plass i Washington, D.C. for å innleie dag tre av Noregs offisielle besøk til USA.

08.12.2021

Dagen starta med eit seminar om Arktis, som innleier ei rekkje arrangement som blir haldne ved den norske ambassaden framover med tittelen «Arktisk vinter».

Noreg er Arktis

For Noreg er dei arktiske områda viktige, ikkje minst fordi store delar av landet ligg nord for polarsirkelen. Nesten ein tiandedel av befolkninga i Noreg bur nord for polarsirkelen. Totalt bur over 4 millionar menneske i den arktiske delen av verda.

Kronprinsen heldt ein innleiande tale ved seminaret, og deretter heldt utanriksministeren ein moderert samtale med senator Lisa Murkowski frå Alaska og senator Angus King frå Maine.

Kronprinsen snakka om kor viktig det er å ta vare på Arktis. Foto: Utanriksdepartementet

– Arktis er vakkert og sårbart. Det er fullt av ressursar, og det er eit røft område. Det er òg sentrum for merksemd for handels- og tryggingspolitikk, sa Kronprinsen i talen sin. 

– Dei nordlegaste samfunna våre er førstehands vitne til dei dramatiske konsekvensane av klimaendringane. Isbrear smeltar, og luft- og vasstemperaturane stig raskare enn nokon andre stader i verda.

Regnskogen må bevarast

Sårbar natur var temaet også for det neste arrangementet denne dagen. Den norske ambassaden arrangerte òg ein lunsj med representantar frå norske og amerikanske styresmakter og næringsliv der temaet var bevaringa av regnskogen i verda. Formålet med lunsjen var å belyse det tette samarbeidet mellom Noreg og USA for å beskytte regnskogen.

– Regnskogane i verda speler ei viktig rolle i å halde oppe livet på planeten vår. I tillegg til å sikre dyre- og planteartar er regnskogen viktig i kampen mot klimaendringane, sa Kronprinsen i talen sin under arrangementet.

I 2019 besøkte Kronprinsen regnskogen i Colombia. Colombia er eit av dei rikaste landa i verda når det kjem til biologisk mangfald. Meir enn 9000 artar dyre- og planteliv finst berre her og ikkje noko annan stad. Foto: Eivind Oskarson / FN-sambandet

Møtte Nancy Pelosi

Seinare same dag møtte Kronprinsen leiaren (speaker) for demokratane i Representanthuset i den amerikanske Kongressen Nancy Pelosi, saman med den norske utanriksministeren Anniken Huitfeldt og Noregs ambassadør til USA, Anniken Krutnes.

Nancy Pelosi er formelt nummer tre i presidentrekkjefølgja i USA og har representert valdistriktet sitt San Francisco i Representanthuset i 33 år.

I samtale med speaker of the house Nancy Pelosi. Foto: Utanriksdepartementet

– USA er Noregs viktigaste allierte og partnar. Dei felles verdiane og interessene våre har gjeve oss eit sterkt fundament for eit langvarig og suksessrikt samarbeid, sa Kronprinsen i møtet med Pelosi.

Kronprinsen møtte speaker Pelosi sist under det virtuelle offisielle besøket til San Francisco i april 2021. Diskusjonen den gongen dreidde seg blant anna om moglegheitene for utvida samarbeid innan fornybar energi og berekraftige løysingar knytte til det grøne skiftet i California.

Juletre som symbol på takksemd

I eit julepynta Washington, D.C. var juletretenning neste post på programmet. Det var Kronprinsen som fekk æra av å tenne det nesten 10 meter høge juletreet, som med dei 20 000 lysa sine var godt synleg i den store hallen på Union Station.

I 25 år har Noreg gjeve juletre i gåve til byen, som takk for USAs støtte til Noreg under den andre verdskrigen.

– Treet symboliserer takksemda vår for USAs hjelp under og etter den andre verdskrigen og vennskapet som har vore mellom dei to landa våre sidan da, sa Kronprinsen ved juletretenninga.

– Dette symbolet betyr mykje for meg både personleg og som representant for Noreg. Far min, Kong Harald V, budde her i krigsåra, i Washington, D.C.-området, på invitasjon frå den amerikanske presidenten. Han kom hit med mor si og to søstrer, dei to tantene mine, som flyktningar frå det okkuperte Noreg, og kunne ikkje returnere før Noreg var frigjort fem år seinare.

Den norske artisten Charlotte Dos Santos heldt konsert.

Kronprinsen tende juletreet i den store hallen på Union Station. I 25 år har Noreg gjeve juletre i gåve til byen, som takk for USAs støtte til Noreg under den andre verdskrigen. Foto: Guri Varpe, Det kongelege hoffet

Også i 1998 tende Kronprinsen juletreet i Washington, D.C. Han står her saman med daverande ambassadør Tom Vraalsen og skodespelar Liv Ullmann. Foto: Helge Øgrim, NTB

Opna Noregs nye ambassadebygg

Etter eit to år langt byggjeprosjekt kunne Kronprinsen onsdag kveld opne det nye ambassadebygget i Washington, D.C. – den største av dei bilaterale ambassadane Noreg har. Ute i hagen var det fyrt opp i bålpanner, og det vart vist film på ein utandørs vegg frå Statsraad Lemkuhls ekspedisjon.

Kronprinsen vart møtt på utsida av barn av nordmenn busette i Washington, D.C., og han vart motteken av Noregs ambassadør til USA, Anniken Krutnes. Inne i den vakre Atlanterhavssalen var det talar, formell opning og konsert ved den norske artisten Terje Isungset, som spelte på ulike is-instrument. Til stades var representantar for Biden-administrasjonen, Kongressen, norsk næringsliv, akademia, tenkjetankar og organisasjons- og kulturliv.

– At de er til stades her, beviser det vi alt trudde; at Noregs vennskap med USA er eit spesielt vennskap, sa Kronprinsen til dei amerikanske gjestene da han opna det nye ambassadebygget.

– Forholdet vårt til USA er viktig for oss. Den nye ambassaden er eit synleg resultat av dette bandet, sa han.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook