Hopp til hovedinnhold

Besøkte Sessvollmoen leir

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsregenten besøkte i dag Forsvaret og Nasjonalt logistikkoperasjonssenter (NLOGS) på Sessvollmoen leir nord for Oslo. Det gjøres nå omfattende forberedelser foran den store vinterøvelsen Cold Response i neste måned.

07.02.2022

Under besøket fikk Kronprins Haakon en innføring hva NLOGS bidrar med til Forsvaret.

Kronprins Haakon står sammen med forsvarssjef Eirik Kristoffersen under besøket til Nasjonalt logistikkopersjonssenter på Sessvollmoen leir. Foto Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Ved ankomst til Sessvollmoen leir ble Kronprins Haakon tatt imot av forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen, oberstløytnant Thor Erik Moe ved Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL) og brigader Anders Jernberg, sjef ved Nasjonalt logistikkoperasjonssenter (NLOGS).

Inspiserte vaktstyrken

Etter velkomsten inspiserte Kronprins Haakon vaktstyrken som sto oppstilt ved leirvakten.

Kronprins Haakon inspiserer vaktstyrken ved leirvakten. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Samtlige av orienteringene som Kronprinsregenten fikk, foregikk utendørs. Kronprins Haakon fikk også muligheten til å prøve en EOD-robot. EOD står for Explosive Ordnance Disposal og blir brukt for å lokalisere og håndtere eksplosive objekter på trygg avstand.

Demonstrasjon av EOD-materiell – leting etter eksplosive objekter på trygg avstand. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Cold Response 2022

NLOGS er et taktisk hovedkvarter under Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og er en viktig bidragsyter for å ivareta allierte og partnernasjoner under den norskledede øvelsen Cold Response. Øvelsen gjennomføres i mars og tidlig april. I tillegg til avdelinger fra hele Forsvaret deltar en rekke norske sivile etater og organisasjoner. Flere tusen allierte kommer til Norge for å øve og trene.

Kronprins Haakon fikk forklart hvordan et moderne feltkjøkken kan sørge for mat til flere hundre soldater i felt. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Øvelsen vil foregå i Sørøst-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge. En viktig del av øvelsen er at Forsvaret får trent på å forsterke Norge. I den forbindelse vil sjø- og flykapasiteter være viktige for å kunne sette inn allierte amfibie- og landstyrker der de trengs.

Om NLOGS

NLOGS er ansvarlig for å planlegge, koordinere og lede forsterkende logistikk-, sanitets/veterinær- og vertslandsstøtteoperasjoner på taktisk nivå i Forsvaret. Ansvaret innebærer blant annet støtte til allierte og strategisk forflytning av nasjonale styrker.

Kronprins Haakon og sjef NLOGS, brigader Anders Jernberg, under besøket til Sessvollmoen leir. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NLOGS har kontinuerlig oversikt over de totale logistikkressursene som Forsvaret disponerer. Ressursoversikten gir sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og forsvarets styrkesjefer logistikkbildet som igjen gir grunnlag for viktige operative beslutninger.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook