Hopp til hovedinnhold

Grønt skifte også på Svalbard

Klimaendringene er svært synlige på Svalbard, og det forskes mye på dette. I dag besøkte Kronprinsparet satellittstasjonen SvalSat som samler viktige data fra hele verden, og Kronprinsen besøkte den siste norske kullgruven.

22.04.2022

Store Norske Spitsbergen Kulkompani har drevet gruvedrift på Svalbard siden 1916. I mange år var kullgruvene selve hjørnesteinen i samfunnet her. I dag er nesten alle lagt ned, og ved Svea pågår en stor opprydning for å fjerne sporene av 100 års kullproduksjon og føre områdene tilbake til naturen.

Gruve 7 er den eneste gruven som fortsatt er i drift. I dag morges besøkte Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen Norges siste kullgruve.

Gruve 7

Gruve 7 har vært drevet i over 50 år, men Store Norske har vedtatt å stenge den i 2023. Ønsket er å fokusere på fornybar energi for kalde klima. Det grønne skiftet gjør seg gjeldende også her.

Gruve 7 ligger i Adventdalen ca. 1,5 mil sørøst for Longyearbyen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

I dag forsyner gruven Longyear Energiverk som produserer strøm og varme til boliger og virksomheter i Longyearbyen. Gruve 7 leverer også 80 000 tonn kull til industri i Europa.  

Gruven har rundt 40 ansatte som jobber to skift per døgn fra mandag til fredag. Kronprins Haakon fikk møte noen av dem i dag.

Kronprins Haakon besøker Gruve 7 på Svalbard. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kronprinsen fikk høre om hvordan det er å jobbe i gruven, fem kilometer inne i fjellet, og om en viktig del av historien som snart kan være en saga blott. Klimaendringene er sterkere på Svalbard enn mange andre steder i verden. Samtidig er det en vanskelig omstilling.

Kronprins Haakon snakker med gruvearbeiderne Henrik Skrivfars og Inge Bakkeland (t.v) i Gruve 7. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB


Endringene i klimaet er tema for mye forskning på Svalbard, og her spiller Satellittstasjonen SvalSat en viktig rolle.

Samler klimadata fra hele verden

Svalbard satellittstasjon, SvalSat, er verdens nordligste satellittstasjon og spiller en helt sentral rolle i forskningen på klimaendringene. Stasjonen sporer et stort antall satellitter. Plasseringen på 78° nord gjør at stasjonen kan hente ned data hver gang satellittene passerer Nordpolen på sin bane rundt jorden - opptil 14 ganger i døgnet. Satellittene samler inn data fra hele verden - om krympende isbreer og endringer i skog og kystlinjer, havtemperatur og andre symptomer på den globale oppvarmingen.

"På Svalbard møter vi ekstra tydelig vår tids grunnleggende utfordringer: Isen som smelter, artene som kan forsvinne, klimaet som endrer seg. Naturen er på sitt røffeste, og samtidig sitt mest sårbare her." Kronprins Haakon.

 

Satellittstasjonen SvalSat - her i vesentlig bedre vær enn under Kronprinsparets besøk. Stasjonen er en del av infrastrukturen til Kongsberg Satellite Services. Foto: Tor Richardsen / NTB SvalSat

Stasjonen ligger på Platåfjellet utenfor Longyearbyen, og der tok stasjonssjef Maja-Stina Ekstedt imot Kronprinsparet i dag. Kronprinsen og Kronprinsessen fikk en orientering om hvordan stasjonen opererer og besøkte både operasjonssenteret og selve antennen.

Kronprinsparet fikk en omvisning på Svalbard satellittstasjon, SvalSat. Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff

En bemanning på omlag 40 personer styrer prosessene og driver vedlikehold. Været er også en utfordring. Snø kan forstyrre dataoverføringen, og her snør det 170 dager i året. Dataene som samles inn blir til uvurderlig informasjon om endringer i det globale klimaet.

Verdens nordligste senter for høyere utdanning

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) er et utdannings- og forskningssenter innenfor geologi, geofysikk, biologi  og  teknologi. I dag sto meteorologi øverst på timeplanen da Kronprinsen og Kronprinsessen besøkte senteret. Hva slags aktiviteter ute felt ligger bak værmeldingene vi mottar hver dag? Hvilke sikkerhetsvurderinger må tas og hva slags utstyr må til når et team skal gjøre feltstudier på Svalbard? Kronprinsparet fikk også høre om studier innen geologi og arktisk biologi.

UNIS er verdens nordligste senter for høyere utdanning og holder til i Svalbard forskningspark, som ble åpnet av Kong Harald og Dronning Sonja i 2006. Besøket på UNIS var siste programpost på Kronprinsparets tur til Svalbard denne gangen.

- Vi har fått sett og besøkt et levende samfunn som driver med veldig mye forskjellig og har mye kompetanse på mange områder - gruvedrift, turisme, forskning... Et utrolig fint samfunn med mange kvaliteter. Slik oppsummerte Kronprins Haakon besøket på dagens avsluttende pressemøte.

Fakta

Svalbard

 • Svalbard betegner en gruppe ishavsøyer der den største og viktigste er Spitsbergen

 • Spitsbergen ble oppdaget av den nederlandske sjøfareren Willem Barentsz i 1596, men øyene (sannsynligvis disse) nevnes også i islandske nedtegnelser fra 1100- og 1200-tallet.

 • Navnet «Svalbard» er en sammensetning av ordene «sval» som i «kjølig» og «bard» som betyr «kant»

 • Norge ble tilkjent suverenitet over øygruppen i 1920 gjennom Svalbardtraktaten, som trådte i kraft i 1925. Alle de 44 landene som har underskrevet traktaten har lik rett til økonomisk virksomhet på øygruppen, men bare Norge og Russland har hatt omfattende næringsvirksomhet og bosetting her.

 • Viktigste næringer: Gruvedrift (kull), forskning / utdanning og reiseliv.

 • Areal: 61 022 km2 (Fastlands-Norge er på 323 808 km2)

 • Innbyggertall 2021: 2 940

 • Administrativt senter: Longyearbyen

 • Svalbard administreres av Sysselmesteren, som har tilsvarende myndighet som en statsforvalter
Longyearbyen i april 2022. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Fakta

Offisielle besøk til Svalbard

Kongefamilien har besøkt Svalbard en rekke ganger. Her en oversikt over offisielle besøk under Hans Majestet Kong Harald:

 • 1995: Kongeparet deltar ved 70-årsmarkeringen av norsk suverenitet.
 • 2000: Kronprinsen er til stede ved åpningen av Polarinstituttets luftmålestasjon i Ny Ålesund
 • 2006: Kongeparet markerer Longyearbyens 100-årsjubileum.
 • 2007: Kronprinsessen overrekker utmerkelsen «Internasjonalt samfunn» til Longyearbyen.
 • 2008: Kronprinsen deltar på forskningstur i følge med Danmark og Sveriges tronarvinger.
 • 2010: Kronprinsen deltar på Ny-Ålesundsymposiet 2010
 • 2012: Kongen deltar i minnemarkering for Kings Bay-ulykken i 1962.
 • 2013: Dronningen åpner grafikkutstilling og deltar ved åpningen av Polarjazz.
 • 2015: Dronningen åpner utstilling i Kunsthall Svalbard.
 • 2015: Kronprinsparet besøker forskningsskipet Lance.
 • 2016: Dronningen møter ofre for snøskredet i 2015.
 • 2016: Kronprinsen deltar på Ny-Ålesundsymposiet 2016.
 • 2017: Dronningen møter skredofre og åpner Artica Svalbard.

Kongefamilien har også besøkt Svalbard privat ved flere anledninger.

Da Kong Olav besøkte Svalbard i august 1961 var det første gang en norsk konge besøkte øygruppen. Besøket omfattet åpningen av Kong Olav Vs gruve. Foto: NTB

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook