Hopp til hovedinnhold

Restaurering av Den hvite salong

Da slottet sto ferdig i 1849 var Den hvite salong Dronningens audiensværelse. Rommet i hvitt og gull var Slottets mest kostbare – sett i forhold til størrelsen. I 2021 ble det vakre værelset restaurert.

06.05.2022

Det kongelige hoff forvalter store kulturelle verdier i form av interiører og parker som skal behandles som fredet. I samarbeid med Statsbygg, som har ansvar for selve bygningene, pågår et kontinuerlig vedlikehold av de historiske eiendommene. Noen ganger betyr det restaurering tilbake til hvordan noe så ut opprinnelig eller i en bestemt historisk epoke. I 2021 ble Den hvite salong restaurert og ført tilbake til sin opprinnelige utforming fra 1849.

Det starter i arkivene

Alle slike prosjekter starter i Slottets historiske arkiv. Sammen med Riksantikvaren har Hoffets egne konservatorer, kunsthistorikere og øvrige fagarbeidere gjennomgått slottsarkitekt Hans Ditlev Franciscus von Linstows opprinnelige beskrivelser og tegninger av Den hvite salong.

Den hvite salong, ferdig restaurert. Gjennom dørene skimtes Statsrådssalen. Foto: Øivind Möller Bakken, Det kongelige hoff

Dette var opprinnelig Dronningens audiensværelse og det mest kostbare rommet på Slottet sett i forhold til størrelsen. Sannsynligvis er salongen det første representasjonsrommet i Norge som ble innredet i den nye stilen (i ettertid kalt historismen) som da for fullt hadde slått gjennom ute i Europa. 

Egnet for en dronning

Kong Oscar I hadde stor påvirkning på innredningen av Slottet, og det er nærliggende å anta at også Dronning Joséphine gjorde sin innflytelse gjeldende – ikke minst i Dronningens egen leilighet. Innredning og inventar er i nyrokokko, en stil som ble oppfattet som «feminin og intim» og dermed velegnet for en dronnings gemakker. Det var i dette rommet Dronningen skulle motta sine offisielle besøkende, og det er fristende å anta at det fikk et personlig preg.

Restaureringen

Restaureringen av salongen startet med rensing, konsolidering og konservering av himlingene. Videre ble veggpanelene tilbakeført og linoljemalt i den antatt opprinnelige skinnende hvite fargen. Det meste av forgyllingen ble tilbakeført til sin opprinnelige form, mer beskjedent enn interiøret har framstått i nyere tid. 

- Med Hvidt og Guld kan man opnaae den høieste Pragt som Architecturen formaaer at frembringe, skrev slottsarkitekt Linstow i sine skisser til rommet midt på 1800-tallet. Foto: Øivind Möller Bakken, Det kongelige hoff.

Stolene ble også restaurert, både malte og forgylte flater. De ble trukket om av Hoffets egen møbeltapetserer med silketekstil vevet i England, og stopping og polstring ble bevart der det var mulig.  

Fastmonterte konsollbord ble tilbakeført med opprinnelig overflatebehandling med forgylling i bladgull og eikegulvet ble oppgradert og framstår nå med en gyllen dybde.

Arbeidet med vindustekstilene var også et møysommelig arbeid som startet med Linstows originale beskrivelse av hvordan han så dem for seg: «Vinduets Gardin af hvid Silke med orneret Lambrequin af lyseblaa og hvid Silke, blaae og hvide Snorer.»  Med dette som utgangspunkt ble materialer, mønstre og farger bestemt. Det ble produsert et silketekstil tilsvarende stolene for lambrequinen (gardinkappen), hvite silkesjal ble introdusert og possement (dusker, snorer og frynser) ble laget i stilen fra 1840-tallet.

Skinnende hvit

I dag framstår Den hvite salong igjen som skinnende hvit. Linstow skrev: «Med Hvidt og Guld kan man opnaae den høieste Pragt som Architecturen formaaer at frembringe. Det giør et særeget høitideligt Indtryk som ikke lader seg beskrive, men som man maa have erfaret.»

Salongen sto ferdig til statsbesøket fra Nederland i november 2021, da det blant annet ble benyttet til gaveutveksling. Det var også her de offisielle bildene av Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Ingrid Alexandra ble tatt i anledning hennes 18-årsdag. Det var ekstra hyggelig at Prinsessen kunne benytte en av de nyrestaurerte stolene da hun var til stede som observatør i statsråd på myndighetsdagen sin.

Da Prinsesse Ingrid Alexandra overvar statsråd på sin myndighetsdag, brukte hun en av de nyrestaurerte stolene fra Den hvite salong. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

I sommer vil publikum kunne se Den hvite salong som en del av omvisningene under Åpent Slott i regi av De kongelige samlinger.

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook