Hopp til hovedinnhold

På tur for å markere Frivillighetens år

Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon var med på åpningen av «Sammen på tur» i Drammen i dag. Arrangementet er et samarbeid mellom flere folkehelse- og friluftslivorganisasjoner for å få med flere folk ut på tur rundt omkring i landet.

10.05.2022

På Verdens aktivitetesdag gikk startskuddet for «Sammen på tur», et av hovedarrangementene under Frivillighetens år. Over hele landet vil lokale lag og foreninger invitere bredt til aktiviteter og turer i tiden fremover. Målet er å senke terskelen for å delta i de mange aktivitetene som hver eneste dag arrangeres av frivillige organisasjoner rundt i Norge.

I Drammen møtte Kronprinsen mange frivillige som arrangerer ulike laverskeltilbud og turer i nærmiljøet. 

#Sammenpåtur skal få flere folk med på tur. Startskuddet for signalarrangementet gikk i Drammen bypark på Verdens aktivitetsdag. Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff.

Første stopp under besøket var hos Drammen sanitetsforening. Her møtte han flere av de som benytter seg av foreningens ulike turtilbud, blant annet seniorgruppen Kløvertur og de yngrene jentene i Sisterhood. Daglig leder i Drammen sanitetsforening Bente Bostrøm og styreleder Siri Røsbak Glosli fortalte om aktiviten og frivilligheten på huset. 

Inne i Villa Nora, hvor Drammen sanitetsforening holder til, snakket Kronprinsen med flere av de  frivillige og en gruppe ukrainske flyktninger. Flyktningene møtes i lokalene til sanitetsforeningen to ganger i uken. Her får de blant annet drive med håndarbeid, knytter sosialt nettverk og deler erfaringer med andre i tilsvarende situasjon. 

Tur i nærområdet

Etter besøket til Drammen sanitetsforening gikk turen til Drammen bypark. Underveis orienterte generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Norsk Friluftsliv Bente Lier og generalsekretær Grete Herlofsen i Norske Kvinners sanitetsforening om tanken bak «Sammen på tur» og hvordan de ulike foreningene jobber både nasjonalt og lokalt. Med på turen var også blant annet seniorgruppen Kløvertur og Sisterhood. 

Underveis på turen fikk Kronprisen høre mer om initiativet og viktigheten av å få flere med ut på tur. Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff.

I Byparken var flere lokallag samlet for å markere åpningen av «Sammen på tur». DNT Drammen fortalte om sine aktiviteter og hvordan de samarbeider med sanitetsforeningen. Kreftforeningen delte erfaringer fra sine prosjekter Pusterommet og Aktiv mot kreft, mens Drammen Ballklubb viste frem "Fjernkontrillen" en av sine populære aktiviteter for barn og unge. 

Drammen ballklubb viste frem en av sine populære aktiviteter for barn og unge. Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff.

Nasjonal dugnad

«Sammen på tur» er en nasjonal dugnad med formål å få flere i aktivitet og redusere ensomhet. Initiativet er et samarbeid mellom Norsk Friluftsliv, på vegne av de 18 store friluftsorganisasjonene, sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norske Kvinners Sanitetsforening og Den Norske Turistforening.

Dugnaden ble til da foreningene, som alle jobber for å skape gode møteplasser og lavterskel-aktiviteter over hele landet, ønsket å få til en felles markering av Frivillighetens år 2022.

Kronprinsen er høy beskytter for Frivillighetens år.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook