Hopp til hovedinnhold

Markerte 50 år med studenter ved UiT

 Noen 50-årsmarkeringer er viktigere enn andre. I dag feirer vi en av samfunnets aller viktigste institusjoner – et universitet, sa Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen da han talte under en festforestilling i anledning Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitets jubileum. 

01.09.2022

Markeringen fant sted i Tromsø Domkirke nøyaktig 50 år etter at daværende Kong Olav V, Kronprinsens bestefar, foretok den offisielle åpningen av Universitetet i Tromsø 1. september 1972.

– Det er mye som er annerledes siden bestefaren min stod her for 50 år siden. Verden har forandret seg og vi har forandret oss. Men mye er også likt. Forskning, vitenskap og kunnskap er grunnfjellet vi bygger samfunnet vårt på. Det har det vært siden den gangen, og det vil det være i de neste 50 årene, sa Kronprins Haakon i sin tale i domkirken. 

Kronprinsen i utgangsprosesjon med rektor ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitetet nøyaktig 50 år etter at Kong Olav gikk ned samme kirkegulv og markerte den høytidelige åpningen av universitetet. Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff.

Fra ett til elleve studiesteder

Da Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitetet (UiT) åpnet i 1972 ble 420 studenter immatrikulert. Siden da har antallet økt til nær 18 000 studenter, fordelt på 11 studiesteder over hele Nord-Norge. Universitetet er i dag et stort, nasjonalt breddeuniversitet.

Under festforestillingen «50 år under arktisk himmel» ble UiTs historie og utvikling fortalt gjennom taler og musikalske innslag. Kventeateret ved Frank Jørstad åpnet forestillingen med en monolog skrevet for anledningen.

Ingeborg Harsten var en av de første studentene som ble tatt opp ved UiT i 1972. Hun fortalte om hvordan kjønnsbalansen har endret seg siden den gang. Sarine Masterbakk er videregående elev på Svalbard og delte sine tanker og bekymringer knyttet til fremtiden og klimaet i nord. Og at dersom hun bestemmer seg for å studere blir det ved UiT.

- Søken etter sannhet definerer oss som mennesker, sa Kronprinsen i sin tale i Tromsø domkirke torsdag kveld. Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff.

Viktigheten av kunnskap

– Vitenskap former livene våre. Kunnskap er viktigere enn noensinne. Det at vi forsker, og vet mer, gjør at vi kan forstå mer. Forstå mer om oss selv, om samfunnet, om naturen og om livet selv, sa Kronprinsen, og løftet i sin tale frem UiT som en drivkraft i nord – og i Norge.

Norges arktiske universitet spiller en sentral rolle i klimakampen og Norges plass i Arktis. Tidligere i år var Kronprinsen med på en formidlingsekspedisjon over Grønlandsisen i regi av UiT. 

– Eksepedisjonen tydeliggjorde for meg hvor viktig den polare forskningen er, og i hvilken stolt tradisjon fra Nansen Universitetet i Tromsø står i. 

Møtte fremtidige studenter

Tidligere på dagen besøkte Kronprinsen UiT. Der ble han vist rundt på campus av rektor Dag Rune Olsen.

Árdna, et lite tradisjonelt, samisk bygg på universitetsområdet fikk Kronprinsen høre mer om UiTs Senter for samiske studier. Rundt grua ble det servert lunsj, basert på arktiske og samiske råvarer og tradisjoner. Leder ved Senter for samiske studier Torjer Andreas Olsen fortalte om universitets fokus på samisk kultur og samfunn, både i forskningssammenheng og utdanning innenfor samiske felt.

Kronprinsen i samtale med de elleve videregående skole-elevene som var invitert til Drømmedag på UiT. Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff.

Der møtte Kronprinsen også blant andre 11 videregående-elever, som representerte vertskommunene der UiT har studiesteder; fra Longyearbyen i nord til Rana i sør. Elevene var invitert til en «drømmedag» i anledning 50-årsmarkeringen, og fikk et innblikk i flere studieretninger som favner jus, biologi, lærerutdanning, helsefag og nautikk. 

Sammen med Kronprinsen fikk de blant annet en omvisning på Det helsevitenskapelige fakultetet hvor studenter viste frem en akuttmedisinsk øvelse - som inkluderte en fiktiv ulykke, behandling og innleggelse.

På campus i Tromsø var mange av dagens studenter samlet for å ta del i jubileumsmarkeringen. Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff.

For å markere jubileet på Campus serverte Samskipnaden på kake til alle elever og ansatte. Kakefeiringen bød på mange samtaler med mange av dagens studenter ved universitetet. 

Æresdoktorkreering

Kronprinsen og sametingspresident Silje Karine Muotka var til stede under kreeringen av fire nye æresdoktorer ved UiT. Utnevnelsen skjer i anledning at det er 50 år siden universitetet offisielt åpnet. 

Professorene Dame Veronica Ann Courtice, Katherine Richardson, Johan Roorych og kunstneren Hans Ragnar Mathiesen ble kreert under seremonien. Tidligere på dagen holdt de gjesteforelesninger under seminarer på campus. Rektor Dag Rune Olsen utnevnte æresdoktorene og overrakte diplom til de fire. 

Kronprinsen gratulerte de utnevnte æresdoktorene. Kunstneren Hans Ragnar Mathisen ble utnevnt for sitt samlede virke som kunster, blant annet arbeidet med samiske kart og kartlegging av samiske stedsnavn og for sin innsats for å organisere, utvikle og ivareta samisk kultur. Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff.

Besøket til Tromsø ble rundet av med festmiddag i Rødbanken i sentrum, der blant andre Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og sametingspresident Silje Karine Muotka talte. 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook