Hopp til hovedinnhold

Ti år med Stella Kvinnesenter

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen var til stede under åpningen av Stella Røde Kors Kvinnesenter i Oslo i 2012. I dag var hun tilbake med bursdagskake i anledning senterets 10-årsjubileum.

27.09.2022

Stella Røde Kors Kvinnesenter er et kurs- og kompetansesenter for kvinner. Tilbudet er rettet mot kvinner i sårbare livssituasjoner. Senteret har som mål å bidra til å styrke kvinners muligheter til selvutvikling, selvrealisering og økt deltakelse i samfunnet.

Denne uken markerer senteret sitt 10-årsjubileum med ulike aktiviteter. Kronprinsessen ble ønsket velkommen av president i Røde Kors Thor Inge Sveinsvoll og daglig leder ved Oslo Røde Kors Elin Holmedal. Holmedal orienterte om arbeidet og tilbudene ved senteret i dag. 

Kronprinsessen overrakte en bursdagskake til deltakerne, frivillige og ansatte ved Stella-senteret og Oslo Røde Kors sin Norsktrening da hun besøkte senteret i dag. Foto: Lise Åserud, NTB

Stella-senteret er en sosial møteplass som gir inngang til aktiviteter som bidrar til økt kompetanse og inkludering i samfunnet. Senteret tilbyr blant annet samtalegrupper, datakurs, kurs om norsk kultur og samfunn, skrive- og lesetrening, informasjon om helserettigheter og jobbveiledning.

Fra idé til virkelighet

Kronprinsessen er høy beskytter for Røde Kors. 

I 2008 ble Kronprinsessen invitert av Oslo Røde Kors til å delta i en arbeidsgruppe – som i 2012 førte til etableringen av Stella-senteret. Bakgrunnen var at forskning og levekårsundersøkelser viste at kvinner med innvandrerbakgrunn i Oslo manglet tilbud. Kvinnene trengte møteplasser hvor de kunne samles for å bli kjent, for å få hjelp til å finne frem i det norske systemet, arbeidslivet og skape nettverk.

På senteret henger en notatside Kronprinsessen hadde skrevet under et av de første arbeidsgruppemøtene – et tenkt bilde av hvordan Stella skulle se ut. I midten av skissen stod det med store bokstaver: Åpen dør. Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff

Drevet av frivillige

Hver dag er mellom 40 og 70 deltakere innom Stella. Deltakerne er mellom 25 og 80 år gamle – de aller fleste mellom 30 og 50. Senteret driftes av 100 aktive frivillige.

Røde Kors tilbyr blant annet norsktrening som et av tilbudene på senteret. Under besøket møtte Kronprinsessen både frivillige og deltakere som ofte tar del i norsktreningen.

Så langt i år har 3.800 vært med på fysisk norsktrening i regi av Oslo Røde Kors. Foto: Sara Svanemyr, Det kongelige hoff  

Dette er en uformell møteplass hvor man trener på dagligtale i gruppesamtaler på ulike språknivåer. Målet er at deltakerne skal få snakke så mye som mulig under treningen og Røde Kors norsktrening har utviklet sin egen metode som alle frivillige kurses i. Norsktreningen er et supplement til offentlig norskopplæring, men også et tilbud for alle dem som ikke har krav på norskopplæring.  

Nytt i høst er at Stella også åpner et tilbud for menn. Røde Kors ser et stort behov for lavterskeltilbud også for menn med minoritetsbakgrunn. Her blir det blant annet fokus på digital kompetanse.

Kronprinsessen måtte dessverre avbryte besøket tidligere enn planlagt, på grunn av bivirkninger av legemidlene hun tar for sin lungefibrose. Lungefibrose er en kronisk lungesykdom som i perioder gir mer plager.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook