Hopp til hovedinnhold

Kongen delte ut samisk språkpris

Hans Majestet Kong Harald delte ut språkløftprisen til historiker Aage Agnar Solbakk i dag. Utdelingen fant sted under åpningen av Gïelevåhkoe – samisk språkuke – i Snåsa.

23.10.2022

Lemet-Jon Aage, Aage Solbakk fra Tana, tok imot et diplom fra Kongen som et synlig bevis på utmerkelsen fra Sametinget for arbeidet med samiske språk i mange år.

Kong Harald sammen med språkprisvinner Aage Solbakk og sametingspresident Silje Karine Muotka. Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff

Solbakk har delt kunnskap med det samiske samfunnet på samisk. Han har vært med på utgivelsen av omtrent 200 bøker og artikler, for det meste på nordsamisk. Prisvinneren har også gjort mye språkfaglig arbeid, for eksempel ved å samle inn stedsnavn, gjennom å dokumentere og formidle språkrikdommen innenfor samiske tradisjonelle næringer.

– Fra Sametingsrådet vil jeg takke for det arbeidet som Lemet-Jon Aage har gjort for å formidle språket og den tradisjonelle kunnskapen om levesettet blant elvesamene i Tanadalen, og jeg ønsker deg lykke med språløftprisen, sa sametingspresident Silje Karine Muotka i forbindelse med overrekkelsen av prisen.

Samisk språkuke i gang

Kong Harald ankom Snåsahallen og Gïelem nastedh (Sørsamisk språk- og kompetansesenter) og åpningen av samisk språkuke i ettermiddag.

Kong Harald ankommer Snåsahallen og hilser her på sametingspresident Silje Karine Muotka. Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff

Utenfor hallen ble han ønsket velkommen av barn og unge fra kulturskolen og Årjel SS (sameskolens elever). De var samlet rundt en bålpanne.

Kongen mottok en vedskie fra Ella Johanna Jåma-Berg (12) og la denne på bålet for å markere åpningen av språkuka og symbolisere at han støtter arbeidet med å nøre opp under språket.

Gïelevåhkoe / samisk språkuke er etablert for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt.

Lederen for språksenteret, Hanne-Lena Wilks, sametingspresidentene, plenumsleder Tom Sottinen for Sametinget og ordfører Arnt Einar Bardal fulgte på og la også hver sin vedskie på bålet.

Aina Soleima Dunfjeld-Berg (10) og Johan Nikolai Larsen (14) overrakte gaver til Kongen utenfor hallen – tjiehtjeremåara / lykkebein fra rein – og barneboka “Gånka” som betyr konge.

Originalboka er skrevet av Tora Marie Norberg og heter «Kongen som må ut å hente melk». Den er nå oversatt til sørsamisk.

Aina Soleima Dunfjeld-Berg (10), Johan Nikolai Larsen (14) og Ella Johanna Jåma-Berg (12) står klare til å ta imot Kongen. Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff

Sørsamisk er et truet språk, men mange jobber for å bevare det, gjennom å bruke det, undervise i det og gi ut bøker på sørsamisk. Ildsjeler og foreldre har tatt språket tilbake og gitt det videre til sine barn – også i områder hvor samisk ikke har vært brukt på en generasjon eller to.

Flere hundre var samlet i Snåsahallen for å feire åpningen av samisk språkuke. Arrangementet markerte også åpningen av det internasjonale tiåret for urfolksspråk, IDIL 2022-2032.

Sametingspresident Silje Karine Muotka ønsker velkommen til åpningen av samisk språkuke. Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff

Kulturskolen og sameskolens elever fremførte “Snåsarap” – joik. Den svenske artisten og samiske joikeren Jon Henrik Fjällgren fremførte vakker joik, og det var hilsningstaler fra sametingspresidenter, ordfører og statsråd Sigbjørn Gjelsvik.

Den svenske og samiske artisten Jon Henrik Fjällgren fremfører joik under arrangementet. Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff

Besøkte sørsamisk museum i Snåsa

Språkuka ble første gang arrangert i 2019, etter initiativ fra Sametinget. Kongen var da også til stede.

I forkant av åpningen av samisk språkuke besøkte Kong Harald Saemien Sijte – et sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Det nye museumsbygget ble åpnet i juni i år. Her ble det servert lunsj med 26 gjester til bords, deriblant vinneren av språkløftprisen, Aage Solbakk.

Museumsdirektør Birgitta Fossum ønsker Kong Harald velkommen til Saemien Sijte (Sørsamisk museum og kultursenter). Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook