Hopp til hovedinnhold

Kronprinsen besøker Kenya

Plastforurensing er et stort globalt problem. Deres Kongelige Høyheter Kronprins Haakon og Kronprinsesse Victoria av Sverige innledet i dag et tre dager langt besøk til Kenya med å besøke et avfallsanlegg utenfor Nairobi som jobber med å løse lokal plastforurensing.

22.11.2022

Kronprins Haakon og Kronprinsesse Victoria ble ønsket velkommen med tradisjonell masaidans da de ankom Kitengela avfallshånteringsanlegg utenfor Nairobi.

De møtte gründerne bak en UNDP-støttet app som fungerer som et verktøy for håndtering av avfall, men også som en kilde til informasjon om resirkulering og søppelhåndtering.

Kronprins Haakon og Kronprinsesse Victoria snakket også med avfallsplukkere som lever av å samle inn, sortere og resirkulere plastavfall som ellers ville endt i naturen. De er en del av en uformell sektor som har vokst fram i mangel av offentlige systemer for avfallshåndtering og som spiller en viktig rolle i kampen mot plastforurensing.

Kronprins Haakon og Kronprinsesse Victoria av Sverige på Kitengela avfallshånteringsanlegg utenfor Nairobi. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff

Kronprinsen og Kronprinsesse Victoria besøkte tidligere på dagen Adanien Labs, en innovasjonshub i Nairobi for unge gründere i ulike deler av sin startup-reise.

– Also here in Kenya we have seen examples of good partnership: It was a real boost to meet the vital entrepreneurs at the Adenian Labs, and to see the good work you do at Kitengela – where technology is playing a role in enabling households to contribute to waste regeneration and livelihood creation for waste collectors, sa Kronprinsen i en tale han holdt under besøket.

Les Kronprinsens tale 

Besøkte FNs Kenya-kontor

I formiddag møtte Kronprins Haakon og Kronprinsesse Victoria lokale FN-ansatte og UNDP-representanter i FN-bygget i Nairobi.

Kronprins Haakon har vært goodwillambassadør for FNs utviklingsprogram UNDP siden 2003, og i dag fikk han lære mer om organisasjonens arbeid og innsats i Kenya. Kronprinsesse Victoria har også en rolle som pådriver for FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

I tillegg til UNDP og de mange andre FN-organisasjonene som driver arbeid i landet, ligger også hovedkontoret til FNs miljøprogram (UNEP) i Kenyas hovedstad Nairobi.

Møtte FN- og UNDP-ansatte ved FNs Kenya-kontor. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen

FNs miljøprogram og FNs bosettingsprogram (UN-Habitat) står bak en fersk rapport om plastforurensing i Kenya som ble lansert under besøket. Den norske forskeren Emmy Nøklebye fra Norsk institutt for vannforskning NIVA la fram rapporten.

Kampen mot klimaendringer og fattigdom er to av de viktige bærekraftsmålene til FN. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff

Besøket varer i tre dager og avsluttes torsdag med fokus på norsk-svensk-kenyansk næringslivssamarbeid.

Fakta

FNs 17 bærekraftsmål

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling


Kilde: Utenriksdepartementet

 

Kronprins Haakon i Mesetas. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook