Hopp til hovedinnhold

Kongen til Garnisonen i Sør-Varanger

Hans Majestet Kong Harald besøkte i dag Garnisonen i Sør-Varanger som vokter Norges grense mot Russland. Kongen møtte mange av de vernepliktige, som utgjør grunnstammen i bevoktningen av grensen.

13.03.2023

Vokter grensen

Kongen ble ledsaget av Forsvarssjefen under besøket, som startet ved Høybuktmoen leir like vest for Kirkenes. Sjef Jegerbataljonen ved GSV, oberstløytnant Michael Spanne Rozmara og bataljonsersjant Jegerbataljon, Ove Elshaug redegjorde for oppdraget ved GSV.

Oberstløytnant Michael Spanne Rozmara tok imot Kong Harald under besøket til Garnisonen i Sør-Varanger. Foto: Jan Langhaug / NTB

Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) har som hovedoppgave å patruljere og overvåke den 198 kilometer lange grensen mellom Norge og Russland. I tillegg er grensen mot Russland også Schengen-grense, som stiller særlige krav til nærvær og overvåking. Grensevakten opererer både til fots og med båt i sommerhalvåret og med ski og snøscooter vintertid, og utdanner om lag 600 soldater hvert år. Det er de vernepliktige som utgjør grunnstammen i både dette oppdraget og i Forsvaret av Norge generelt, og Kongen møtte derfor mange av de som tjenestegjør ved GSV.

Soldatene ved GSV fungerer som politi på grensen og har begrenset politimyndighet, og Politimester Ellen Katrine Hætta orienterte derfor om det oppdraget soldatene utfører på vegne av henne. Soldatene har også oppdraget med grensekontroll, så Grensekommisær Jens Arne Høilund fortalte derfor om håndhevelsen av den bilaterale grenseavtalen av 1949 mellom Norge og Russland.

Kong Harald fikk møte mange vernepliktige under besøket til Garnisonen i Sør-Varanger. Foto: Jan Langhaug / NTB

Kongen spiste lunsj i messa sammen med de vernepliktige, befal og representanter for noen av de sivilt ansatte. Rekrutter fra Utdanningskompaniet sang «Balladen om den grønne beret», som er avdelingens egen sang. Deretter fikk Kongen en orientering i vedlikeholdshallen av vernepliktige fra sanitetstroppen og jegerkompaniet, som fortalte både om oppdraget de har og om utstyret de bruker, før Kongen dro videre til Jarfjord grensestasjon.

Jarfjord grensestasjon

Ved grensestasjonen fikk Kongen en omvisning, før noen av de vernepliktige ble samlet for en samtale med Kongen om tjenesten de gjør. De vernepliktige understreket at de var stolte av oppdraget sitt, og at tjenesten ga dem store opplevelser og viktig kunnskap og erfaring.

Vernepliktige ved Høybuktmoen leir kunne fortelle Kongen om tjeneste de gjør. Foto: Jan Langhaug / NTB

Garnisonen i Sør-Varanger er underlagt Finnmark landforsvar, og er organisert i fem kompani: Jardfjordkompaniet, Passvikkompaniet, Utdanningskompaniet, Garnisonskompaniet og Jegerkompaniet.

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook