Hopp til hovedinnhold

Grønt samarbeid

Kronprinsparet følgde Hans Eksellense President Sergio Mattarella og Italias førstedame i Trondheim i dag. Der stod norsk-italiensk samarbeid om utvikling av grøn energi i sentrum.

12.05.2023

Etter ein liten forsmak med elektrisk ferje på Oslofjorden i går vigde statsbesøket seg heilt til Det grøne skiftet i føremiddag. Noregs teknisk-naturvitskapelege universitet, NTNU, ligg langt framme i forsking på grøn teknologi. Den Høgvørde Kronprinsregenten og Den Høgvørde Kronprinsessa tok med dei italienske gjestene til eit besøk til NTNU og deira Energy Lab.

Kronprinsparet følgde President Mattarella og Laura Mattarella i Trondheim i dag. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelege hoffet 

Grøn energi

Overgangen til grøn energi krev ny teknologi. Ved Energilaboratoriet ved NTNU driv dei forsking og utvikling på eit kraftsystem for framtida. Det omfattar blant anna teknologi for morgondagens kraftnett, vindkraft til havs og løysingar for kraftforsyning til installasjonar på store havdjup.

På besøk hos NTNU. Foto: Det kongelege hoffet

Italia importerer mykje energi og har ambisiøse mål knytte til fornybar energiproduksjon. Her kan Noreg vere ein relevant samarbeidspartnar, og det er interesse blant norske selskap for moglegheitene som ligg i italiensk havvind, landbasert vind og solenergi.

Noreg og Italia er dei to landa i Europa som har flest ferjer. Noreg har satsa mykje på å fornye ferjeflåten og gå for løysingar med låge utslepp dei seinare åra. Dermed har norske selskap kunnskap og erfaring som kan komme til nytte når Italia skal oppgradere sine ferjer.

Det er eit svært internasjonalt miljø ved NTNU. President Mattarella helsar på nokre av dei italienske studentane. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelege hoffet

Energiseminar

Etter besøket i laboratoriet gjekk turen til seminaret Greening the future i universitetets aula, der dei deltok ved seminarets siste del – North Sea and Central Mediterranean – perfect hubs for green industries. Kronprins Haakon heldt ei helsing til seminaret, mens President Mattarella runda det heile av.

Kronprinsregenten peika på kor viktig det er med samarbeid på tvers av landegrensene for å nå dei grøne måla, og løfta blant anna fram imponerande arbeid ved Politecnico di Milano og samarbeidet mellom det italienske universitetet og NTNU som eit godt eksempel.

- For sure, the transition from green innovation to green implementation can be challenging. To succeed, we must invest in human capital and knowledge. And we must collaborate. Industry and universities must continue to work together. They must join forces across national borders.

Kronprins Haakon understreka også håp om ei vidare utvikling av det gode samarbeidet mellom Italia og Noreg for å fremje innovative, grøne løysingar:

- I am convinced that our cooperation will develop further. Both Italy and Norway are in a good position to promote innovative green solutions. We are coastal states with strong maritime sectors. Both the North Sea and the Central Mediterranean will be key to the production and transit of green energy in Europe in the years to come. 

Etter seminaret inviterte Trondheims ordførar Rita Ottervik til lunsj i Erkebispegården. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelege hoffet

Konsert i Nidarosdomen

I ettermiddag vart statsbesøket avslutta med ein konsert i verdas nordlegaste mellomalderkatedral, Nidarosdomen.

Saman med representantar for det norsk-italienske miljøet fekk Kronprinsparet, President Mattarella og Italias førstedame oppleve ein konsert i to delar. Den italienske organisten Ismaele Gatti spelte verk av blant anna Bernardo Pasquini og J.S. Bach på det kjende Wagner-orgelet. Deretter sang Nidarosdomens jentekor, akkompagnert av organist Petra Bjørkhaug. 

Gjestene vart følgde av tonar frå Nidarosdomens jentekor da dei forlèt katedralen. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelege hoffet

 

Fakta

Fakta om Italia

Hovudstad: Roma
Største byar: Roma, Milano, Napoli

Storleik: 301 338 km2 (Norge: 385 203 km²)
Befolkning: Om lag 59 millionar (2022)
Språk: Italiensk

Styresett: Parlamentarisk republikk
Grunnlagt 18. juni 1946
Statsoverhovud 2023: Sergio Mattarella

Noreg og Italia har gode bilaterale samband og er nære allierte i NATO og partnarar i EUs indre marknad. Grøn omstilling gjev gode moglegheiter for tettare samarbeid mellom næringsliv og forskingsmiljø i Italia og Noreg.

Hovudvekta av Noregs eksport til Italia blir utgjort av gass, olje og fisk. Norsk import frå Italia består primært av industrimaskiner og køyretøy i tillegg til metall, drikkevarer, matvarer, klede og møblar

Kong Harald og Dronning Sonja gjennomførte statsbesøk til Italia i 2016 og 2001. Det førre statsbesøket frå Italia til Noreg var President Carlo A. Ciampis besøk i 2004, saman med fru Franca Ciampi.


Kilde: UD

Kongeparet fikk en omvisning på historiske Forum Romanum. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook