Hopp til hovedinnhold

Dronningparken stengjer

Det går mot vinter og i dag, 1. oktober stengjer Dronningparken for sesongen. Han opnar att til våren, nærare bestemt 18. mai.

01.10.2021

Dronningparken er open for publikum i sommarsesongen, frå 18. mai til 1. oktober.

Delar av området som i dag utgjer Dronningparken, har ei historie som park heilt tilbake til 1751. Den gongen var dette området ein del av løkka Sommerro som borgarmeister Christian Henrik Støedt utvikla til ei lita rokokkoperle. Han fekk anlagt sirlege og symmetriske bed, omramma av frukttre, prydrabattar og nyttehage. Elles hadde løkka åkrar, enger og fleire dammar.

I 1778 vart løkka overteken av Bernt Anker, ein velkjend mann i borgarskapet i Christiania. Han beheldt rokokkohagen, men utvikla området rundt til ein meir naturliknande park, med tre og frukthage. Nokre av dei eldste trea i parken finst i Bernt Ankers gamle lindeallé. Foto: Liv Osmundsen, Det kongelege hoffet

Lindealleen som munnar ut mot dagens Henrik Ibsens gate, er frå Bernt Ankers tid. No, over 200 år seinare, står han som eit minne frå det gamle Christiania og parken slik han var. 

Føres attende

Slottsgartneriet arbeider med å attskape denne delen av Slottsparken som eit særleg frodig og blomsterrikt område og auke det biologiske mangfaldet i parken. Her vart planter, insekt og fuglar sett i samanheng med ein viktig del av norsk hagekunsthistorie.

Sommaren 2020 anla Slottsgartneriet to bed dei hadde funnet avbilda på postkort frå 1905. Det eine (dette) er eit bladbed der form og farge står i sentrum. Det andre er eit såkalla teppebed ment å likne dei sirlege mønstra i fine tepper. Foto: Liv Osmundsen, Det kongelege hoffet

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook