Hopp til hovedinnhold

Utnevnelser til St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt komponist og dirigent Christian Eggen til Kommandør, og harpemusiker Willy Huibertje Postma og domkantor og domorganist Per Fridtjof Bonsaksen til Riddere 1. klasse av Den Kongelige Norske St Olavs Orden.
14.08.2007

Christian Eggen

H.M. Kongen har utnevnt komponist og dirigent Christian Eggen, Oslo, til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for norsk og internasjonal samtidsmusikk.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt betydelig vekt på hans virke som pianist og dirigent ved fremførelse av samtidsmusikk. Videre er lagt vekt på hans virke som komponist og for utviklingen av norsk musikkdrama.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved en konsert med Oslo Sinfonietta i forbindelse med Oslo kammermusikkfestival i Gamle losjen i Oslo, fredag 17. august 2007 kl 17:30. Overrekkelsen vil bli foretatt av Kansellisjef Egil Vindorum og Kansellist Thomas Gram.

Willy Huibertje Postma

H.M. Kongen har utnevnt harpemusiker Willy Huibertje Postma, Trondheim, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes musikalske innsats.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt betydelig vekt på hennes pionerinnsats for harpeundervisningen i Norge og Skandinavia. Videre at hun som utøvende harpemusiker har utviklet seg til å være en førende harpist i Norden og at hun har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i inn- og utland.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Rådhussalen i Folkebiblioteket i Trondheim, lørdag 18. august 2007 kl 13:00 og vil bli foretatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Kåre Gjønnes.

Per Fridtjof Bonsaksen

H.M. Kongen har utnevnt domkantor og domorganist Per Fridtjof Bonsaksen til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for norsk kirkemusikk.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt vekt på hans posisjon som en av vårt lands ledende orgelsolister. Han har med stor grundighet og seriøsitet bidratt til å holde den tysk-lutherske kirkemusikktradisjonen på et liturgisk høyt kvalitativt nivå. Det er også lagt vekt på at han i en årrekke har vært den ledende kraft i planleggingen og gjennomføringen av de årlige Olavsfestdagene i Trondheim.

Dekorasjonen ble overrakt ved et arrangement i Herresalen i Erkebispegården i Trondheim, mandag 30. juli 2007 kl 15:30 . Overrekkelsen ble foretatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Kåre Gjønnes.

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook