Hopp til hovedinnhold

Stortinget høytidelig åpnet

I dag foretok H.M. Kong Harald den høytidelige åpningen av det 152. Storting. Under åpningen leser Kongen Trontalen som trekker opp hovedlinjene for Regjeringens politikk kommende år. H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsen var også til stede under åpningen
02.10.2007

Etter at Kongen hadde lest trontalen, la fiskeri- og kystminister Helga Pedersen fram Meldingen om Rikets Tilstand. Meldingen er en gjennomgang av regjeringens politikk det siste året - en omtale av hva som er oppnådd og viktige forslag som er lagt fram. I henhold til tradisjonen skal meldingen leses av den yngste statsråden.

Den høytidelige åpningen av Stortinget er en del av H.M. Kongens konstitusjonelle rolle, og seremonien er fastlagt i Grunnlovens § 74:

”Saasnart Storthinget har konstitueret sig, aabner Kongen eller den, han dertil beskikker, dets Forhandlinger med en Tale, hvori han underretter det om Rigets Tilstand og de Gjenstande, hvorpaa han især ønsker at henlede Storthingets Opmærksomhed. Ingen Deliberation maa finde Sted i Kongens Nærværelse.”

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook