Hopp til hovedinnhold

Kongens fortjenstmedalje 100 år

I dag er Kongens Fortjenstmedalje 100 år gammel. I løpet av denne tiden har 35.000 personer mottatt utmerkelsen "til belønning for fortjenster av kunst, vitenskap og næringsliv, og for utmerket forhold i offentlig tjeneste".

01.02.2008

Det var Kong Haakon som stiftet Fortjenstmedaljen, 1. februar 1908. Hensikten var å komplettere St. Olavs Orden.

Hvorfor en fortjenstmedalje?

Utnevnelsene til Den Kongelige Norske St. Olavs Orden skjedde i henhold til statuttene ”… for at belønne utmærkede fortjenester af Konge og Fædreland, af Menneskeheden eller af Kunst og Videnskap”.

Dette betydde at det primært var samfunnstopper, kunstnere og vitenskapsmenn som ble tildelt ordenen. Den nådde ikke den jevne nordmann. Dermed ble Kongens fortjenstmedalje innstiftet. Den skulle gis til belønning for fortjenester av kunst, vitenskap og næringsliv samt for utmerket forhold i offentlig tjeneste. Det var en videreføring av Kong Oscar IIs Belønningsmedalje, som hadde opphørt i 1905.

Hvem har fått den?

I løpet av medaljens 100 år har 35.000 menn og kvinner mottatt Fortjenstmedaljen. Den deles ut i gull eller sølv, og tildelingene i gull utgjør om lag 15 % av det totale antallet. Historisk sett har kvinneandelen vært lav, rundt 10-12 %, men den øker fra år til år, i tråd med samfunnsutviklingen for øvrig.

Et bredt spekter av yrkesgrupper og organisasjoner er representert. Vi finner søndagsskolelærere, sykepleiere, gårdbrukere, postbud, mekanikere, glassblåsere, fabrikkarbeidere, tillitsvalgte, sosialarbeidere, pensjonerte ordførere, lærere, direktører, leger, misjonærer, skuespillere, artister, idrettsledere, fiskere, frelsesoffiserer, forfattere, musikere, jurister og forskere, for å nevne noen.

Alle navnene på nettet

I anledning 100-årsjubileet er samtlige 35.000 mottakere av Fortjenstmedaljen nå tilgjengelig på våre nettsider. Opplysningene som finnes i Ordenskanselliets håndskrevne journaler fra 1908 og framover er overført til nettet. Dette inkluderer navn, valør på medaljen, yrke/stilling og, for tildelinger i senere tid, bosted.

Her kan man søke etter navn, yrker og steder, og på den måten finne slekt og venner som har mottatt medaljen. Funksjonen er tilgjengelig via Tildeling av ordner og medaljer: Arkiv.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook