Hopp til hovedinnhold

Tildelinger

H.M. Kongen har utnevnt disponent Inge P. Huse til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden og tildelt St. Olavsmedaljen til tysk statsborger og honorær konsul Wolfgang Müller.

26.03.2008

Disponent Inge P. Huse

H.M. Kongen har utnevnt Inge P. Huse til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St Olavs Orden for hans innsats for industriutvikling i distrikts-Norge.

Ordensrådet har i sin begrunnelse lagt betydelig vekt på hans innsats som industrigründer og hans arbeidsinnsats for den mekaniske utviklingen innen det maritime miljøet i Norge. Utviklingen av store vinsjkonstruksjoner har vært av stor betydning for oljeindustrien både nasjonalt og internasjonalt. Betydelig vekt er også tillagt at det er et lokalt initiativ med industrielt samarbeid som er utviklet og at dette igjen har skapt grunnlag for ny lokal industriell oppbygging.

Hans mangeårige fremragende innsats for norsk mekanisk maritim industri er betydelig og av stor betydning for lokalsamfunnet og regionen.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i bedriften I.P. Huse AS, Harøy, lørdag 5. april 2008 kl 17:00 og vil bli foretatt av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Ottar Befring

Honorær konsul Wolfgang Müller, Tyskland

H.M. Kongen har tildelt St. Olavsmedaljen til Wolfgang Müller for hans innsats for norsk turistnæring, internasjonalt og i Norge.

Wolfgang Müller har også arbeidet for internasjonal utvikling lokalt og regionalt gjennom å koble norske og tyske interesser, særlig gjelder dette innenfor musikk, dannelsen av vennskapsforeninger, vennskapsbyer og utveksling av studenter.

Ikke minst har han vært en pådriver i utviklingen av de norsk - tyske forbindelsene i næringssammenheng.

Overrekkelsen vil skje mandag 31. mars 2008 kl 13:00 i Lillehammer Rådhus og blir foretatt av Kansellisjef Øystein Braathen.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook