Hopp til hovedinnhold

Utvikling og verdighet

H.K.H. Kronprinsen holdt hovedinnlegget under Utenriksdepartementets FN-forum 8. mai. Tittelen på foredraget var Et personlig blikk på utvikling og verdighet: Tusenårsmålene og fattigdomsbekjempelse.

13.05.2008

Kronprinsen fokuserte på fattigdom og ujevn fordeling, klima og menneskelig utvikling, kulturell frihet og verdighet.

Tusenårsmålene

I september skal tusenårsmålene evalueres og oppdateres med tanke på måloppnåelse innen 2015. Dette dannet et aktuelt bakteppe for Kronprinsens foredrag på Litteraturhuset i Oslo, der publikum fikk anledning til å stille spørsmål og gi innspill både til Kronprinsen og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i etterkant.

I foredraget fortalte Kronprinsen fra sine reiser som UNDP-ambassadør til Guatemala og Burundi. Dessuten viste han med sin egen slektshistorie at utvikling er noe vi alle er del av, ikke noe som skiller ”oss” fra ”dem”. Et eksempel Kronprinsen viste til, var at da hans tipp-oldemor på morssiden ble født i Skien i 1861, var Norge på samme utviklingsnivå som Burundi er i dag – målt etter barnedødelighet og inntekt.

Verdighet

Verdighet, det at alle mennesker skal ha mulighet til å ta viktige valg som angår deres egne liv, stod sentralt i Kronprinsens budskap. Han refererte til initiativet Global Dignity, som han har etablert sammen med den amerikanske NGO-lederen John Bryant og den finske filosofen Pekka Himmanen. ”Det som er så fint med prinsippet om verdighet”, sa Kronprinsen, ”er at det fungerer på alle nivåer: I skolegården, på arbeidsplassen, i fritiden og i samfunslivet”.

FN-forum

FN-forum arrangeres to ganger i året i regi av Utenrikdepartementet. Forumets medlemmer består av mennesker som arbeider med FN spørsmål på ulike plan – gjennom ideelle organisasjoner, i akademia og politikk.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook