Hopp til hovedinnhold

Forskningstokt i polarisen

DD.KK.HH. Kronprins Haakon, Kronprinsesse Victoria og Kronprins Frederik er med forskerne ombord på isbryteren Oden på et fem dagers tokt i farvannet omkring Svalbard. I dag befinner skipet seg ved 80 grader nord.

23.06.2008

Reisen er en felles nordisk markering av Det internasjonale polaråret. Tronarvingene er alle beskyttere av Polaråret i sine respektive land.

Kronprinsene og Kronprinsessen gikk om bord i I/B Oden i Longyearbyen lørdag kveld. Mandag morgen befant skipet seg utenfor Amsterdamøya, rett syd for 80 grader nord.

Polaråret 2007-2008

Det internasjonale polaråret 2007-2008 er det fjerde i sitt slag i løpet av 125 år. Forskningsressurser fra over 60 land koordineres i et krafttak for å øke vår kunnskap om Arktis og Antarktis.

Det blir stadig tydeligere hvor viktig polarområdene er for utviklingen på jorden, ikke minst i forbindelse med klimaendringene. Intensivert forskning på klimaspørsmål er derfor et av hovedmålene i Polaråret.

Samtidig øker presset i retning av å utnytte ressursene som finnes i polare strøk, både olje og gass, fangst og fiske. En bærekraftig utnyttelse krever stor kunnskap, ikke minst om sammenhengene mellom næringsaktivitet, miljøpåvirkninger, klima og naturressurser.

Polarårets nettsider lister følgende internasjonale mål for året:

  1. Å etablere en basislinje - en miljøstatus for polare miljøer - for å kunne identifisere framtidige endringer, gjennom et synoptisk sett av multidisiplinære observasjoner.
  2. Å framskaffe sett av nøkkeldata som er nødvendige for å forstå de faktorene som utløser forandringer i polare miljøer, for i neste omgang å kunne kvantifisere og forstå forandringer i fortid, nåtid og framtid.
  3. Å gjøre det mulig for framtidige generasjoner å forstå sammenhengen mellom polene og resten av kloden, ved å etterlate en arv av permanente multidisiplinære observasjonssystemer.
  4. Å finne fram til forskningsfronten for å kunne utløse nye koordinerte, multidisiplinære og multinasjonale undersøkelser.
  5. Å utnytte det unike utgangspunktet i polare områder for å sette i verk observasjoner av viktige fenomener for vår egen klode og i det ytre rom.
  6. Å tilveiebringe datasett omkring endrede livsvilkår for menneskesamfunn rundt Nordpolen ved å undersøke grunnleggende fasetter i den menneskelige dimensjonen.

Kilde: Polararet.no

Tronarvingene ankommer Ny-Ålesund torsdag 26. juni og vil være tilbake i Longyearbyen fredag 27., der Kronprinsesse Mette-Marit vil slutte seg til dem.

I juni 2008 reiste de skandinaviske tronfølgerne Kronprins Frederik, Kronprinsesse Victoria og Kronprins Haakon på en forskningstur til Svalbard. Målet var å sette fokus på klimaforandringer. Foto: Foto: Katarina Theis-Haugan, Scanpix / DKH

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook