Hopp til hovedinnhold

Utnevnelser til St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt direktør Knut Norheim Kjær, professor emeritus Asbjørn Sigurd Aarnes og brigader Ulf Erik Husebø til Ridder av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

25.08.2008

Direktør Knut Norheim Kjær, Oslo

H.M. Kongen har utnevnt Knut Norheim Kjær til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for norsk kapitalforvaltning.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på det betydelig bidrag han har ytt norsk økonomi. Hans selvstendige og målbevisste arbeid med etiske retningslinjer for virksomheten har utviklet NBIM til en viktig aktør når det gjelder eierskapsutøvelse og fremme av etiske prinsipper i forvaltningen. Hans vellykkede forvaltning av Statens Pensjonsfond Utland er av vesentlig betydning for å finansiere fremtidige pensjoner og fremtidens velferd.

Vektlagt er også at den utviklede åpenheten i forvaltningen av fondet internasjonalt er fremholt som et eksempel til etterfølgelse. Han har derved befestet fondets rolle som en stor og viktig nettverksbygger blant institusjonelle investorer internasjonalt.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Speilsalen i Norges bank, Oslo, onsdag 3. september 2008 kl 15:00 og vil bli foretatt av Kansellisjef Egil Vindorum, assistert av kansellist Thomas Gram.

Professor emeritus Asbjørn Sigurd Aarnes, Oslo

H.M. Kongen har utnevnt Asbjørn Sigurd Aarnes til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for norsk kultur og samfunnsliv.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på at han gjennom lang tid har preget norsk åndsliv som forsker, pedagog, kulturformidler, bokredaktør og kritiker, og ikke minst hans innsats som brobygger mellom norsk og europeisk kultur. Vektlagt er også at hans innsats for å inspirere utenlandske forskere til å arbeide med norsk litteratur og at han gjennom mange tiår har vært en tydelig og respektert stemme i norsk offentlig kultur- og samfunnsdebatt.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Det Norske Teatret, Oslo, torsdag 4. september 2008 kl 17:00 og vil bli foretatt av Kansellisjef Egil Vindorum, assistert av kansellist Thomas Gram.

Brigader Ulf Erik Husebø

H.M. Kongen har utnevnt Ulf Erik Husebø til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for fortjenstfullt virke i Kongefamiliens tjeneste.

Brigader Husebø har tjenestegjort som sjef for H.M. Kongens adjutantstab siden 2003 og fratrer etter fullført tjenesteperiode ved Det kongelige hoff.

Dekorasjonen ble overrakt av H.M. Kongen, mandag 25. august 2008, på Det kongelige slott.

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook