Hopp til hovedinnhold

Kronprinsessen til Ukraina

20. - 22. oktober besøker H.K.H. Kronprinsessen Ukraina som spesialutsending for UNAIDS. Kronprinsessen foretar reisen sammen med UNAIDS-direktør Dr Peter Piot.

03.10.2008

Kronprinsessen ble utnevnt til spesialutsending for UNAIDS i april 2006. Samme år deltok hun på den internasjonale AIDS konferansen i Toronto, Canada. Dette er verdens største helsekonferanse. I 2007 besøkte Kronprinsessen Nicaraguas hovedstad Managua som UNAIDS spesialutsending. Der hadde hun sammen med Dr Peter Piot et tett program knyttet til den regionale AIDS konferansen CONCASIDA. På programmet stod både møte med President Daniel Ortega og møter med de mest sårbare gruppene som er berørt av hiv-epidemien.

Reisen til Ukraina var planlagt gjennomført i juni 2007, men ble utsatt på grunn av politisk uro i landet.

Programmet under besøket i oktober vil bestå av møter med myndighetspersoner, sårbare grupper, ungdom og frivillige organisasjoner – samt feltbesøk til prosjekter som arbeider for å bedre hivpositive og Aids-sykes livssituasjon.  

Ukraina er det landet i Europa og Sentral-Asia som for tiden er hardest rammet av hiv-epidemien. Antall diagnostiserte hivpositive er fordoblet siden 2001. UNAIDS og ukrainske helsemyndigheter anslår at nærmere 450 000 av landets 46 millioner innbyggere er hivpositive.

Formålet med Kronprinsessens besøk vil være å løfte frem hivpositive og deres livssituasjon, og samtidig gi sin støtte til det nasjonale Aids-arbeidet.

Crown Princess Mette-Marit speaks to Chinese Television - CCTV reporter and UNAIDS ambassador James Chau in Washington D.C. (Photo: CCTV)
Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook