Hopp til hovedinnhold

Utnevnelser til St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt Bentein Baardson til Kommandør med stjerne, Egil Sigmund Bakka til Kommandør og Anne Aaserud til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

08.10.2008

Regissør Bentein Baardson, Oslo

H.M. Kongen har forfremmet og utnevnt Regissør Bentein Baardson, Oslo, til Kommandør med Stjerne av Den Kongelige Norske St Olavs Orden for hans innsats for norsk kulturliv.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på hans kunstneriske kreativitet, allsidighet, arbeidsinnsats og evne til helhetlig styring.

Videre er det også lagt betydelig vekt på den internasjonale oppmerksomhet han har skapt ved OL på Lillehammer, Biblioteket i Aleksandria, Per Gynt-forstillingen i Egypt og ved Operabygget i Oslo. I ham har Norge en kunstnerisk og organisatorisk kraft av helt uvanlige dimensjoner.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Continental Hotell, Oslo, tirsdag 21. oktober 2008 kl 1630 og vil bli foretatt av Kansellisjef Egil Vindorum assistert av Kansellist Thomas Gram.

Professor Egil Sigmund Bakka, Trondheim

H.M. Kongen har utnevnt Egil Sigmund Bakka til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for folkedanstradisjoner.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på hans pionerinnsats innenfor kulturfeltet folkemusikk og folkedans. Han har gjennom mer enn førti år har bygd opp et omfattende dokumentasjonsarkiv om tradisjonsdans i Norge og samtidig formidlet forskningsbasert kunnskap både i et allment formidlingsperspektiv og som grunnlag for akademisk utdanning. Han er opphavet til at det nå tilbys et studium til bachelorgrad med fordypning i dansevitenskap og en fellesnordisk mastergrad i emnet.

Vektlagt er også at han er grunnlegger av Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Rff-senteret) i Trondheim og at han har en sterk posisjon som fagperson, både her i landet og i utlandet.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement på Ringve museum, Trondheim tirsdag 18. november 2008 kl 1900 og vil bli foretatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Kåre Gjønnes.

Direktør Anne Aaserud, Tromsø

H.M. Kongen har utnevnt Anne Aaserud til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes innsats for nordnorsk kulturliv.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på hennes innsats for utbredelse og kjennskap til nordnorske kunstnere og deres arbeider. Hun har sin formidlingsinnsats og ved de mange vandreutstillingen gjort kunsten og kunstnerne tilgjengelig for hele den nordnorske landsdelens befolkning.

Vektlagt er også hennes engasjement og betydelige arbeidsinnsats for oppbyggingen av Nordnorsk kunstmuseum.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Nordnorsk kunstmuseum, lørdag 18. oktober 2008 kl 1400 og vil bli foretatt av Fylkesmannen i Troms, Svein Ludvigsen.

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook