Hopp til hovedinnhold

Kronprinsen i Mongolia

På sin første dag av UNDP-reisen besøkte H.K.H. Kronprinsen Community Development Center, som hjelper vanskeligstilte til å utnytte egne ressurser og til mestring. Kronprinsen møtte også barn som lever av og på søplefyllinga i Ulan Bator.

03.11.2008

UNDP har bidratt til etableringen av Community Development Center. Blant tilbudene er Ernæringssenteret hvor det gis opplæring i kosthold og matlaging. Kronprinsen fikk en omvisning på kjøkkenet og han fikk prøvesmake maten.

Our Home Ger Skole

På ”Our home” ger*-skole møtte Kronprins Haakon barn som lever av og på søplefyllinga i Ulan Bator. Mer enn 100 barn lever her under svært vanskelige forhold. Nå får 10 av dem et grunnleggende skoletilbud der de bor og jobber.

Skolen er etablert av en lokal frivillig organisasjon som aktivt jobber med å forbedre situasjonen for migranter og svakstilte i et av Ulan Bators fattigste områder. UNDP har støttet denne organisasjonen med lederutviklings-programmer og rådgiving. Kronprinsen hadde time med barna og snakket med dem om Norge og Mongolia. Barna fortalte om sine fremtidsdrømmer. Disse tre besøkene illustrer hvordan aktive borgere er fundamentet for en demokratiutvikling i Mongolia.

Kronprisen hadde en arbeidslunsj med mongolske parlamentarikere før han avla høflighetsvisitt hos Mongolias president, Mr. N. Enkhbold, i regjeringsbygningen.

Fri rettshjelp

Kronprinsen møtte også med to kvinner som begge har fått hjelp på Senter for fri rettshjelp. De færreste mongoler har råd til å skaffe seg advokat når de trenger det, og får derfor ikke den hjelpen de behøver og har rett til, for å sikre en rettferdig rettsbehandling. UNDP har i samarbeid med mongolske myndigheter etablert sentre som tilbyr fri rettshjelp i alle provinsene i Mongolia, samt i alle distriktene i Ulan Bator, for å forbedre tilgangen til rettsapparatet for dem som har størst behov for det; de fattigste.

Kvelden ble avsluttet med middag med medarbeiderne fra FNs landkontor.


* Ger er navnet på et tradisjonelt, rundt telt, som svært mange mongoler fortsatt bor og arbeider i.

Fakta

FNs tusenårsmål

I 2000 ble verdens land enige om felles mål for det globale arbeidet mot fattigdom. Åtte konkrete mål ble formulert.

Det overordnede målet – tusenårsmål nr. 1 – var å utrydde ekstrem fattigdom og sult. Delmålet satte et tall for målet, nemlig at man skulle halvere andelen mennesker som lever for under én dollar om dagen, fra 1990 til 2015.

De åtte tusenårsmålene var:

  1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult
  2. Sikre grunnskoleutdanning til alle
  3. Styrke kvinners stilling
  4. Redusere barnedødeligheten
  5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet
  6. Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer
  7. Sikre miljømessig bærekraftig utvikling
  8. Bygge et globalt partnerskap for utvikling

Ved utløpet av 2015 var det oppnådd vesentlige framskritt på alle åtte områder, og verdenssamfunnet ble enige om 17 nye mål: Bærekraftsmålene. 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook