Hopp til hovedinnhold

Utnevnelser til St. Olavs Orden

H.M. Kong Harald har utnevnt Geir Lundestad og John Martin Jacobsen til Kommandør, og Grete Waitz og Øivind Lunde til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

20.11.2008

Direktør dr. Øivind Lunde, Trondheim

H.M. Kongen har utnevnt Øivind Lunde til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for bevaringen av norske kulturverdier.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt betydelige vekt på hans innsats i forbindelse med det totale arkeologiarbeidet i middelalderbyene Trondheim, Tønsberg, Oslo og Bergen. En viktig del av begrunnelsen er også hans innsats i forbindelse med restaureringsarbeidene i Nidarosdomen, Museet i Erkebispegården og Riksregalieutstillingen.

Hans forskningsarbeid og systematiske registreringer er sett på som førende av de europeiske forskningsmiljøene på dette området. Av betydning er også hans arbeid som brobygger for fremme av kulturminneforvaltningen i nyere tid.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Erkebispegården, Trondheim torsdag 27. november 2008 kl 13:00 og vil bli foretatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Kåre Gjønnes.

Direktør Geir Lundestad, Oslo

H.M. Kongen har utnevnt Geir Lundestad til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans samfunnsnyttige innsats.

Ordensrådet har i sin begrunnelse lagt vesentlig vekt på hans innsats og virke som direktør for Det Norske Nobelinstitutt og som sekretær for Den Norske Nobelkomiteen, herunder også hans innsats for å bevare og styrke fredsprisens internasjonale anseelse. Det er også lagt vekt på hans virke som historiker og for hans deltagelse i den offentlige debatt.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Nobelinstituttet, Oslo, torsdag 20. november 2008 kl 13:00 og vil bli foretatt av Kansellisjef Egil Vindorum, assistert av Kansellist Thomas Gram.

Filmprodusent John Martin Jacobsen, Oslo

H.M. Kongen har utnevnt John Martin Jacobsen til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for norsk film.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt vekt på hans betydningsfulle innsats for det norske filmproduksjonsmiljøet, som han har inspirert og utfordret til å tenke større og tørre mer.

Vektlagt er også at han står bak flere av de største og mest kjente filmene i norsk filmhistorie. Hans internasjonale engasjement har hatt stor betydning for norsk films utvikling ved å bringe norsk film ut til et internasjonalt publikum.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Grefsen kino, Oslo, onsdag 26. november 2008 kl 17:00 og vil bli foretatt av Kansellisjef Egil Vindorum, assistert av Kansellist Thomas Gram.

Lærer Grete Waitz, Oslo

H.M. Kongen har utnevnt Grete Waitz til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes betydning som rollemodell.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på at hun gjennom sin idrettskarriere har kunnet fremme forståelse for gleden og nytten av idrett og fysisk trening. Hun har ved sin innsats fremstått som rollemodell og eksempel for kvinner i alle aldre og livssituasjoner.

Vektlagt er også hennes arbeid i Aktiv mot kreft hvor hun viser vei for mennesker i kamp mot alvorlig sykdom. Hennes innsats har stor samfunnsmessig betydning.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Rica Hotell Oslo, Oslo, lørdag 22. november 2008 kl 13:00 og vil bli foretatt av Kansellisjef Egil Vindorum, assistert av Kansellist Thomas Gram.

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook