Hopp til hovedinnhold

Utnevnelser til St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt Ulla-Mari Brantenberg til Kommandør og Ernst Håkon Jahr, Miloud Guiderk og Ola Mathias Johannessen til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

25.11.2008

Glasskunstner Ulla-Mari Brantenberg, Brandbu

H.M. Kongen har utnevnt Ulla-Mari Brantenberg til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes innsats for norsk glasskunst.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt betydelige vekt på hennes omfattende kunstneriske virksomhet. Som eneren blant nestorene innen glasskunsten har hun satt Norge på kartet i det internasjonale glasskunstmiljøet ved at hun er representert ved de fleste museene innenlands og mange av de mest betydningsfulle utenlands.

Vektlagt er også at hennes engasjement og innsats ved kurs og seminarer for assistenter og lærlinger, og ikke minst hennes innsats for introduksjon av glass og glasskunst for skolebarn.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement på Granavollen, Gran, tirsdag 9. desember 2008 kl 17:00 og vil bli foretatt av Kansellisjef Egil Vindorum.

Professor, dr. philos. Ernst Håkon Jahr, Kristiansand

H.M. Kongen har utnevnt Ernst Håkon Jahr til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats som forsker og institusjonsbygger.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt betydelige vekt på hans innsats som institusjonsbygger forsker. Hans mangeårige virke i forbindelse med videreutviklingen av Universitetet i Tromsø og senere omdanningen og etableringen av Universitetet i Agder er av stor betydning for universitetsmiljøet i Norge. Vektlagt er også at han som språkforsker har ytt vesentlige bidrag til nordisk språkvitenskap og at hans betydelige forskningsinnsats har vunnet internasjonal anerkjennelse innenfor dette fagområdet.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement på Universitetet i Agder, mandag 1. desember 2008 kl 19:00 og vil bli foretatt av Fylkesmannen i Vest-Agder, Ann-Kristin Olsen.

Miljø- og kulturkonsulent Miloud Guiderk, Oslo

H.M. Kongen har utnevnt Miloud Guiderk til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans inkluderende innsats i norsk musikkliv.

Ordensrådet har i sin vurdering og begrunnelse lagt betydelige vekt på at han på sin ukonvensjonelle måte, sin omtanke og raushet har bidratt til å skape et nivå for scenekunst innen jazz og etnisk musikk. Han har ved dette hevet den etniske musikkens nasjonale og internasjonale posisjon.

Det er videre lagt vekt på hans innsats for psykisk utviklingshemmede og ikke minst hans arbeid med musikk som brobygger ved integreringen av innvandrere i Norge.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement på Cosmopolite i Oslo onsdag 3. desember 2008 kl 19:00 og vil bli foretatt av Kansellisjef Egil Vindorum, assistert av Kansellist Thomas Gram.

Professor Ola Mathias Johannessen, Blomsterdalen

H.M. Kongen har utnevnt Ola Mathias Johannessen til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for klima- og polarforskning.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt betydelige vekt på hans innsats i forbindelse med forskningen på polarhavene. Han har gjennom sitt arbeid gitt viktige bidrag til forståelsen av polarområdenes betydning for det globale klimaet og dermed sentrale globale miljøspørsmål.

Under hans ledelse har Nansensenteret blitt utviklet til en internasjonal anerkjent forskningsinstitusjon. Han har derved bidratt betydelig til at forskningsmiljøet i Bergen i dag fremstår som et kraftsentrum innenfor norsk klimaforskning. Av stor betydning er også hans arbeidsinnsats i internasjonale forskningsstrategiske fora.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i i Nansensenteret, Universitetet i Bergen torsdag 18. desember 2008 kl 14:00 og vil bli foretatt av Fylkesmannen i Hordaland, Svein Alsaker.

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook