Hopp til hovedinnhold

Dignity Day på Bjørnholt skole

Onsdag besøkte H.K.H. Kronprinsen Bjørnholt skole i Oslo for å gjennomføre Dignity Day med skolens elever. Kronprinsen ble møtt med sang i skolens hall. Siden ble det flere kulturelle innslag ved sang, dans og en monolog.
23.04.2009

Målet med undervisningsopplegget for Dignity Day er å gjøre elevene i ungdomsskole og videregående trinn bevisste på betydningen av verdighet og hva dette innebærer, i eget og andres liv, og hvordan dette kan være med å definere noe den enkelte kan gjøre for å bidra til en positiv forskjell i verden.

Hva er Global Dignity?

Global Dignity er en uavhengig, non-profit og upartisk organisasjon som ønsker å være til inspirasjon ved å motivere til verdighetsbasert lederskap.

Global Dignity har som mål å bringe verdighetsbasert lederskap inn på alle nivåer – ikke minst i utviklingsarbeidet. Som rettesnor i dette arbeidet har grunnleggerne definert 5 prinsipper:

 1. Alle mennesker har rett til å leve et verdig liv.
 2. Et verdig liv er å kunne bruke sine ressurser som menneske. En forutsetning for dette er å ha tilgang til et tilfredsstillende nivå av helsetjenester, utdanning, inntekt og sikkerhet.
 3. Verdighet er å ha frihet til å ta avgjørelser og treffe valg som berører eget liv – og oppleve at denne rettighetten blir møtt med respekt.
 4. Verdighet bør være det styrende prinsipp for alle handlinger.
 5. Vår egen verdighet henger nøye sammen med andres verdighet.

Bakgrunn

Kronprins Haakon etablerte Global Dignity i 2006 sammen med to andre medlemmer av Young Global Leaders – Professor Pekka Himanen (Finland) og Professor John Bryant (USA). Young Global Leaders springer ut fra World Economic Forum. Tanken bak Global Dignity er å sette fokus på den universelle retten alle mennesker har til å leve et verdig liv. Alle mennesker har mulighet til å øke verdigheten i andres liv, og gjennom å gjøre dette øker vi verdigheten i våre egne liv.

Siden 2006 har H.K.H. Kronprinsen, John Bryant og Pekka Himanen arrangert Dignity Days på skoler rundt i verden.

Bjørnholt skole

Bjørnholt skole er Utdanningsetatens nye og fremtidsrettede 8-13 skole på Bjørndal i Søndre Nordstrand. Skolen har ca. 1300 elever, 900 på videregående trinn og 400 på ungdomstrinnet. Bjørnholt skoles kjerneverdier er ”Åpen, nyskapende og internasjonal”. Skolens pedagogiske profil er basert på tema og tverrfaglighet, og den legger vekt på enkelte elevs forutsetninger og bakgrunn i læringsprosessen.

Skolens tilbyr følgende linjer:

 • Arbeid, produksjon og opplæring
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektro
 • International Baccalaureate
 • Medier og kommunikasjon
 • Musikk, dans og drama
 • Studiespesialisering
 • Ut i verden
 • Hospitering

Skolen har også en avdeling spesielt tilrettelagt for elever med funksjonsutfordringer, samt en filial av Deichmanske bibliotek.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook