Hopp til hovedinnhold

Sametinget høytidelig åpnet

H.M. Kongen foretok i dag den høytidelige åpningen av det 6. Sameting. Kong Harald leste åpningstalen under seremonien, der også H.M. Dronningen var til stede.

13.10.2009

Den høytidelige seremonien startet med avsynging av Kongesangen på norsk og samisk, før Sametingets president, Egil Olli, holdt sin velkomsttale.

Deretter foretok Kong Harald den formelle åpningen:
Jeg hilser Sametinget velkommen til ansvarsfull gjerning og ønsker at den må bli til gavn for det samiske folk og vårt fedreland.

- Sametingets arbeid har vært et viktig bidrag til at mange har fått en større forståelse og interesse for samene og for samisk språk og kultur, sa Kongen videre i åpningstalen.

Kongens tale ble etterfulgt av hilsningstaler fra Stortinget, Sametingene i Sverige og Finland og fra viseutenriksministeren i Guatemala.

Åpningsseremonien ble avsluttet med samefolkets sang, Sámi soga lávlla.

Sametinget

Sametinget ble i dag åpnet for 6. gang. Første gang var 9. oktober 1989, da Kong Olav holdt den aller første åpningstalen. Sametinget fikk sin egen bygning i Karasjok i 2001, en bygning som gjenspeiler samisk tradisjon og kultur.

Sametinget er et selvstendig folkevalgt organ og består av 39 representanter, valgt av og blant samer. Valg til Sametinget holdes hvert fjerde år på samme dagen som stortingsvalget.

Sametingets arbeidsområde er alle saker som angår den samiske folkegruppen spesielt. Sametinget er i kraft av status og rolle den fremste premissgiveren i utforming av statens samepolitikk og et rådgivende organ i samepolitiske spørsmål.
(Kilde: Regjeringen.no)

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook