Hopp til hovedinnhold

Munch i Danmark

Hennar Majestet Dronninga var til stades da Munch-museet opna utstillinga Munch og Danmark torsdag. Munch oppheldt seg i København i fleire periodar, og utstillinga er basert på omfattande studium av Munchs forhold til Danmark.
22.01.2010

Utstillinga utforskar kva Danmark hadde å seie for Munchs kunstnariske utvikling. I København knytte han band til danske kunstnarar og diktarar, og gjennom den danske kona til Paul Gauguin, Mette Gauguin, vart han kjend med blant anna Gauguins kunst. Diktarane Emanuel Goldstein og Helge Rode var viktige for den påverknaden impresjonismen og symbolismen fekk på Munchs kunst i 1890-åra.

Utstillinga vekte stor interesse da ho vart vist i Ordrupgaard utanfor København hausten 2009. Dronning Sonja var beskyttar for utstillinga i Danmark og har òg skrive føreordet i utstillingskatalogen.

Opninga

Utstillinga vart opna av ordføraren i Oslo, Fabian Stang, og det var musikalske innslag frå Oslo strykekvartett. Etter opninga fekk Dronninga ei omvising i salane der det hovudsakleg blir vist måleri frå utstillinga på Ordruupgaard. Men òg enkelte av Munch-museets eigne bilete blir stilte ut.

Det er den austerrikske Munch-eksperten Dieter Buchhart som er kurator for utstillinga, i samarbeid med Munch-museet. I tillegg til bilete frå museets eiga samling viser utstillinga Munch-verk som er lånte inn frå andre samlingar i inn- og utland. Dette er òg eit høve til å sjå måleri av Paul Gauguin og dei franske impresjonistane Camille Pissaro, Claude Monet og Berthe Morisot frå Ordrupgaards samling.

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook