Hopp til hovedinnhold

Pinnevennprisen 2010

H.M. Kongen mottok Pinnevennprisen i 2009. I år gikk prisen til Lise Ødegård fra Barnas stasjon, som mottok pinnen under en audiens på Slottet i dag. Annonseringen av prisen fant sted søndag, under den årlige "Utbæringen av Nøff".

03.05.2010

Det er organisasjonen Venn av Nøff som står bak Pinnevennprisen. Prisen tildeles en person som tør å åpne opp og slippe inn nye tanker og ideer, i tråd med foreningens formålsparagraf: "Å tenke med hjertet".

Hver vår bæres en statue av Nasse Nøff ut under pæretreet i hagen hos initiativtakerne, og det er under denne utbæringen at årets Pinnevenn offentliggjøres.

Bakgrunn for tildelingen

 Lise Ødegård ved Barnas Stasjon blir årets Pinnevenn fordi:

"Lise var initiativtaker til å Starte Barnas stasjon i Fredrikstad. Målet med stasjonen er å sikre barn i spesielt sårbare familier en positiv utvikling. På Barnas stasjon tilbys familier der omsorgspersoner har psykiske eller rusrelaterte problemer hjelp og langsiktig oppfølging. Hovedformålet er å styrke foreldrekompetansen gjennom sosialt samspill, nettverksbygging og aktiviteter.

Foreldre som er med i prosjektet sier selv at det viktigste er å få oppleve mestring. Barnas stasjon er et håndslag til dem som ikke kan ta det for gitt det mange ikke engang tenker over. Som det å stelle i stand til et felles måltid, sitte rolig sammen og nyte det, det å sitte sammen med lekser, å tegne eller prate. Det handler om å finne måter å være sammen på, som familie.

Det er faktisk noe som skal læres. De barna som opplever og lærer å være sammen, og å løse oppgaver sammen som en familie vil lære sin barn det samme. Barnas stasjon bryter med det en arvelig ond sirkel. Slik forandrer Barnas stasjon liv."

Foreningen Venn av Nøff

Venn av Nøff beskriver seg selv som "En forening som har som formål å inspirere hverandre til å tenke med hjertet. Dette er vårt eneste formål, men det er jo også en stor og livslang oppgave, så vi finner det fornuftig å konsentrere oss om denne ene."

Lise Ødegård fra Barnas stasjon i Fredrikstad mottok Pinnevennprisen i 2010 (Foto: Det kongelige hoff)

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook