Hopp til hovedinnhold

Slottet og Linstow

H.M. Dronningen var til stede da professor Gunnar Danbolt åpnet utstillingen ”Slottet og Linstow” på Nasjonalmuseet – Arkitektur i dag. Utstillingen tar for seg arkitekt Linstows planer for byggingen av Slottet, både de som ble realisert og de som aldri ble virkelighet.

06.05.2010

Da byggingen av Slottet startet i 1825 var Oslo en by på knapt 13.000 innbyggere, og sentrum lå i kvadraturen. Tomten der Slottet skulle bygges var en løkke på en høyde utenfor byen. På de 25 årene det tok å bygge Slottet, endret byen seg. Folketallet ble tredoblet, og byen fikk en ny hovedgate: Karl Johan knyttet byen og Slottet sammen.

Det som kunne vært

To modeller står sentralt i utstillingen. Den ene viser Slottet slik det er i dag. Den andre er en gammel modell som viser Slottet slik Linstow opprinnelig så det for seg. Økonomiske problemer gjorde at Linstow måtte justere ned planene, og Slottet fikk en langt mindre grunnflate enn opprinnelig planlagt. 

Som Linstow selv påpekte det, var Slottets ytre et resultat av omstendighetene. I Slottets interiører, derimot, møter vi arkitektens intensjon:

Den store komposisjon

Det er bevart nesten 1200 arkitekttegninger til Slottet, men av disse står 48 i en særstilling. Dette er Linstows opprinnelige presentasjonstegninger av Slottets viktigste rom. Samlingen av tegninger - som opprinnelig talte 66 - og den tilhørende teksten betegnes som "Den store komposisjon". Her forklarer Linstow rommenes innbyrdes plassering og bruk, gir detaljerte beskrivelser av utforming og dekor, samt et overslag over kostnadene.

Disse tegningene - og bilder av hvordan rommene framstår i dag - er en svært viktig del av utstillingen.

Utstillingen

Utstillingen er åpen fra 7. mai til 10. oktober 2010. Det er Nina Høye, omvisningsleder på Det kongelige slott, som er kurator.

 

H.M. Dronningen var til stede da kurator Nina Høye fortalte om utstillingen Slottet og Linstow. Dronningen kommenterer til slutt (Foto: Liv Osmundsen - Stills: Helge Hovland, Det kongelige hoff)

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook