Hopp til hovedinnhold

Prins Christian Augusts monument

H.M. Dronningen avduket i dag det nyrestaurerte monumentet over Prins Christian August i Kongeskogen på Bygdøy - monumentet over den danske prinsen, som var norsk stattholder, og skulle blitt Sveriges konge.

28.05.2010

Prins Christian August var stattholder - den danske kongens fremste representant - i Norge. Han var også general, og da Danmark-Norge kom i krig med Sverige i 1808, ledet Christian August det norske forsvaret. Dette gjorde ham svært populær i Norge, noe Sverige senere forsøkte å utnytte til sin fordel;

Den danske prinsen blir svensk kronprins

Sverige tapte disse kampene, noe som etter hvert ledet til et statskupp der Kong Gustav IV Adolf ble avsatt. Hans gamle - og barnløse - onkel ble valgt til ny konge, Kong Carl XIII. Den gamle kongen hadde behov for en arving, og bestemte seg for å adoptere en som kunne etterfølge ham på tronen. Valget falt på Prins Christian August. Det var flere grunner til dette, men blant dem var hans store popularitet i Norge. Håpet var at Norge frivillig ville følge Prinsen inn i en union med Sverige.

Så gikk det helt annerledes...

Bare noen måneder etter - 28. mai 1810 - døde Prins Christian August. Han fikk hjerneslag og falt død av hesten under en feltmanøver i Skåne. Han ble sørget over både i Norge og Sverige.

Men, som et resultat av dette måtte den aldrende svenske kongen på nytt finne en som kunne overta kronen etter ham. Valget falt på Jean Baptiste Bernadotte, den framtidige Kong Carl Johan...

Monumentet

Monumentet er en 2,7 meter høy støtte med en urne på toppen. Det er støpt i jern og bærer inskripsjonene "Venskabs Minde for Christian August" og "Dette Minde sattes af Prinds Friederich til Hessen Aas MDCCCX (1810) og fornyedes Aar MDCCCXIV (1814) af Christian Frederik, Norges Konge".

Ser man nærmere etter, er ordene "Norges Konge" egentlig hugget vekk. Da monumentet ble nyoppført i november 1814, hadde Kong Christian Frederik forlatt landet etter å ha blitt tvunget til å abdisere 10. oktober. Han var ikke lenger Norges Konge. Noen mener imidlertid at det var den svenske stattholderen som fikk ordene hugget vekk, for at Kong Christian Frederiks navn skulle slettes fra Norges historie.

Restaurert til 200-årsdagen

Monumentet har blitt restaurert flere ganger siden 1814, men tidlig på 2000-tallet var monumentet svært medtatt, blant annet som følge av hærverk. Det ble besluttet å restaurere monumentet slik at det skulle stå klart i dag, på 200-årsdagen for Prins Christian Augusts død.

Monumentet ble demontert, sendt til fargeanalyse, sandblåst og malt på nytt. Man valgte å benytte samme fargen som monumentet hadde i 1830-årene.

Også omgivelsene omkring monumentet har fått en ansiktsløftning. Det er gjort hagehistoriske undersøkelser, og vegetasjonen er ført tilbake i tråd med den opprinnelige planen. Stiene omkring og selve utsiktsplassen er oppgradert og har fått nytt rekkverk og benker.

Statsbygg har gjennomført restaureringen i samarbeid med Norsk Folkemuseum, Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Dronning Sonja avduker det restaurerte monumentet over Prins Christian August på Bygdøy. Medvirkende også Øivind Christoffersen (Statsbygg), kultrminister Anniken Huitfeldt og Olav Aaraas (Folkemuseet) (Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff)

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook