Hopp til hovedinnhold

Det 155. storting åpnet i dag

I dag foretok Hans Majestet Kong Harald den høytidelige åpningen av det 155. storting. Under åpningen leste Kongen Trontalen, som presenterer hovedlinjene for Regjeringens politikk kommende år.

02.10.2010

Hennes Majestet Dronningen og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen var også til stede i Stortinget i dag.

Trontale og Rikets Tilstand

Etter at Kongen hadde lest Trontalen, og således skissert Regjeringens planer for tiden som kommer, la Regjeringen fram Meldingen om Rikets Tilstand. Meldingen er en gjennomgang av regjeringens politikk det siste året - en omtale av hva som er oppnådd og viktige forslag som er lagt fram.

I henhold til tradisjonen skal meldingen leses av den yngste statsråden, og det var Barne-, likestillings-, og inkluderingsminister Audun Lysbakken som hadde denne oppgaven i år.

Til slutt holdt Stortingspresident Dag Terje Andersen sin tale. Stortingspresidenten innehar det høyeste offentlige verv i Norge etter Kongen.

Hele seremonien ble overført direkte fra Stortingssalen og på NRK.

Grunnlovsfestet seremoni

Den høytidelige åpningen av Stortinget er en del av H.M. Kongens konstitusjonelle rolle. Gangen i seremonien er fastlagt i Grunnlovens § 74:

”Saasnart Storthinget har konstitueret sig, aabner Kongen eller den, han dertil beskikker, dets Forhandlinger med en Tale, hvori han underretter det om Rigets Tilstand og de Gjenstande, hvorpaa han især ønsker at henlede Storthingets Opmærksomhed. Ingen Deliberation maa finde Sted i Kongens Nærværelse.”

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook