Hopp til hovedinnhold

Skolepris til Kaupanger

Hennar Majestet Dronninga overrekte Dronning Sonjas skolepris til Kaupanger skole i Sogndal i dag. Kaupanger får prisen for å ha utvikla ein skolekultur som tek vare på den enkelte eleven.

02.12.2010

Dronning Sonjas skolepris blir tildelt ein skole som har utmerkt seg i arbeidet for inkludering og likeverd.

Bakgrunn for tildelinga

I grunngjevinga for årets tildeling heiter det:

Kaupanger skole har utviklet gode og allsidige opplæringsopplegg for en mangfoldig elevgruppe. Dette arbeidet har vist gode resultater i trivselsundersøkelser og på eksamen og nasjonale prøver.

Skolen har tatt imot elever fra asylmottaket i Sogndal og brukt deres erfaringer som en viktig ressurs i opplæringen.

Elevene ved Kaupanger får omfattende opplæring i demokratiske prosesser og deltar aktivt i klasseråd og elevråd. De har fått gjennomslag for flere forbedringstiltak som utforming av klasserom, læremidler og metoder.

Skolen satser på at elever som er teorisvake skal få utvikle sine talenter innen musikk og kunst. Kaupanger kan vise til flere eksempler på at dette har styrket selvfølelsen og sosial status til enkelelever.

(Kjelde: Udir.no)

Dronninga delte ut prisen

Rektor ved Kaupanger, Geir Navarsete, tok imot Dronninga da ho kom i føremiddag, og ein blokkfløytefanfare helsa Dronninga da ho kom inn i gymnastikksalen på skolen. Her sørgde elevar ved Kaupanger for både song og dans, før juryleiaren, professor Edvard Befring, gjorde greie for tildelinga.

Det var rektor Geir Navarsete, FAU-leiar Jorunn Kristin Aa Albretsen og elevrådsleiar David Wefring Osen som tok imot prisen frå Dronningas hand, på vegner av Kaupanger skole. Prisen består av eit diplom, ein pengepremie og eit tresnitt av Eli Hovdenak.

Etter utdelinga vart det meir song og ein tale ved rektor Navarsete. Song frå skolekoret følgde Dronninga da ho forlét salen.

Omvising

Etter utdelingsseremonien fekk Dronning Sonja høve til å sjå meir av skolen. Rektor følgde Dronninga, kunnskapsminister Kristin Halvorsen og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete på ei omvising der dei òg fekk møte representantar for ulike fag og prosjekt.

Besøket ved Kaupanger skole vart avslutta med eit måltid i gymnastikksalen, før Dronninga reiste vidare til eit besøk ved De Heibergske samlinger.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook