Hopp til hovedinnhold

Besøker Ghana

Kronprinsparet startet i dag sitt offisielle besøk til Ghana, ledsaget av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Formålet med besøket er å sette søkelyset på en vellykket afrikansk stat som er et foregangsland i regionen.

12.04.2011

Ghana er et demokratisk, fredelig land med en sterk og voksende økonomi. Landet står på terskelen til ny økonomisk utvikling som følge av at de har funnet olje, og vil starte produksjon til havs på Jubilee-feltet i 2012. Kronprinsen og Kronprinsessen skal besøke flere vellykkede samarbeidsprosjekter og to samarbeidsavtaler mellom Norge og Ghana skal undertegnes og lanseres.

Tatt i mot av visepresidenten

Kronprinsparet og ministeren ble tatt i mot av Ghanas visepresident, John Dramani Mahama, med en offisiell velkomstseremoni i Flagstaff House tirsdag morgen. Kronprinsen og Kronprinsessen mottok hver sin kente – et håndvevd praktplagg - i gave. Visepresident Dramani Mahama gjorde også Kronprinsen den ære å svøpe ham i kente'n.

Etter møtet med visepresidenten ble avtalen mellom Norge og Ghana om Olje for Utvikling (OfU) lansert. Det var miljø- og utviklingsminister Erik Solheim som presenterte avtalen, sammen med av Ghanas energiminister, dr. Joe Oteng-Adjei, og ms Sherry Ayittey, ministeren for miljø, forskning og teknologi.

Arbeidslunsj med FNs landkontor

Ghanas arbeid med FNs Tusenårsmål var et hovedtema for lunsjen, sammen med resultater av FNs innsats i landet. Den generelle utviklingen på Tusenårsmålene er positiv, og Ghana blir omtalt som et av landene som gjør det best. Ghana klarte som første land i Afrika, allerede i 2006, å halvere andelen av befolkningen som lever i ekstrem fattigdom. Også målet om å sikre grunnskoleutdanning for alle har en positiv utvikling, selv om det stadig er forskjeller på regionene og mellom ulike deler av befolkningen.

Sammenlignet med andre land i Afrika er smitteraten for hiv/aids lav i Ghana. Omlag 2 % av befolkningen er smittet. Kronprinsesse Mette-Marit berømmet det viktige arbeidet som gjøres under sin tale ved lunsjen i dag:

I am very pleased to learn that Ghana has managed to reverse the spread of hiv over the last few years, gradually reducing the number of new infections. And I commend the efforts to increase the number of people with access to hiv specific health services, sa Kronprinsessen.

Oljekonferansen Ghana Summit

The Ghana Summit er en årlig konferanse som samler internasjonale ledere innen olje- og gassektoren. I sin hilsen til de om lag 400 topplederne la Kronprinsen vekt på Ghanas muligheter som en ny oljeproduserende nasjon for fortsatt økonomisk vekst og samarbeidsmuligheter med den internasjonale industrien. Kronprinsen understreket hvordan petroleumsressursene kan bli til stor glede for Ghana dersom ressursene forvaltes på en måte som også ivaretar miljøet og som sørger for at inntektene kommer hele folket til gode. Erik Solheim talte også til konferansen, og fokuserte på betydningen av god forvaltning av ressursene, av miljøet og av oljeinntektene.

Møte med det sivile samfunn

Kronprinsparet fikk også muligheten til å møte representanter for ulike NGOer (non-governmental organizations). Både lokale og internasjonale organisasjoner tok opp ulike utfordringer de opplever i Ghana, både som følge av petroleumsvirksomheten og på andre samfunnsområder. Kronprinsparet og ministeren satte pris på disse innspillene som er viktige for å få et mer fullstendig bilde av situasjonen i landet.

Middag med visepresidenten

Den første dagen av dette tre dagers besøket vil bli avsluttet i kveld med en offisiell middag der visepresidenten er vertskap.

 

Fakta

Fakta om Ghana

Hovedstad: Accra
Største byer: Accra og Kumasi

Størrelse: 238.537 km²
Befolkning 2011: ca 23,5 millioner
Offisielt språk: Engelsk

Styresett: Republikk
Statsoverhode 2011: President John Evans Atta Mills

Politiske og diplomatiske forbindelser mellom Norge og Ghana er svært gode, og styrkes nå gjennom etablering av norsk ambassade i Accra. Denne ventes å åpne i løpet av 2011.

Forbindelsene mellom Norge og Ghana er økende, spesielt siden Ghana er i ferd med å bli en olje- og gassnasjon. Norsk bilateral bistand domineres av Olje for Utvikling (OfU), og et titalls norske institusjoner er involvert i OfU-programmet. Ghanesiske myndigheter har også anmodet om samarbeid innen klima og ren energi.

Kilde: UD

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook