Hopp til hovedinnhold

Kaspisk olje- og gassmesse opna

H.K.H. Kronprinsen var blant talarane da Caspian Oil & Gas Exhibition & Conference opna i Baku i dag. Kronprinsen leier den norske delegasjonen til messa i Aserbajdsjan.
07.06.2011

I talen sin understreka Kronprins Haakon kor viktig det er å forvalte energiressursane på ein berekraftig og langsiktig måte, slik at desse ressursane også vil komme barna og barnebarna våre til gode. Han skrytte av Aserbajdsjans miljøfokus og opprettinga av eit nasjonalt oljefond og uttrykte ønske om ein vidare dialog:

Azerbaijan’s focus on the environment and the establishment of a national oil fund is commendable. Norway also hopes to see a continued dialog on other topics for the mutual benefit of our two countries, such as regional stability and security, human rights and democracy.

The Extractive Industries Transparency Initiative

Seinare på dagen deltok Kronprinsen på eit seminar om The Transparency Initiative (EITI). Initiativet arbeider for å auke innsyn og tillit i næringa gjennom samarbeid mellom styresmakter, næringsliv og det sivile samfunnet.

I talen sin til seminaret peika Kronprins Haakon på erfaringar frå forvaltninga av det norske oljefondet og det store ansvaret forvaltninga av desse ressursene inneber:

Our responsibility is to manage our resources in a sustainable way, generating long-term economic growth and promoting welfare for the entire population with an emphasis on health, safety and the environment. We have to find ways to reduce greenhouse gas emissions.

Our ambition should be to enable future generations to enjoy the fruits of our revenues, through sound management.
 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook