Hopp til hovedinnhold

Trolsk på Senja

Det var troll som møtte Kongeparet da de ankom Berg kommune på Senja i formiddag. Og om det ikke var Senjatrollet selv som sto på kaien, ga ett stort og fem små troll Kongen og Dronningen en varm velkomst.

09.06.2011

I Berg var det gruvedrift som var første programpost. Bergverksdriften er viktig for kommunen, og i det gamle rådhuset fikk Kongeparet en innføring av Trond Abelsen fra Skaland Graphite. Koret Bergklang underholdt med ”Nisser og dverger”, for Kongen og reiste videre til Berg kirke.

Første kvinnelige prest

I 1961 fikk Norge sin første kvinnelige prest. Ingrid Bjerkås ble ordinert og fikk stillingen som prest i Berg og Torsken menigheter. I år markeres Kvinneprestjubileet. Feiringen startet på Hamar, der Bjerkås ble ordinert for femti år siden, og fortsetter på Senja senere i juni. Markeringen i Berg kirke i dag ble således en forsmak på jubileumsfeiringen som kommer.

Dronning Sonja talte under arrangementet, og understreket Ingrid Bjerkås’ betydning som foregangskvinne:

Ingrid Bjerkås’ ordinasjon og virke som prest her på Senja, banet vei. Det var et stort fremskritt i likestillingen mellom kjønnene og gjorde det uten tvil lettere for andre kvinner å gå inn i presteyrket. Det umulige ble mulig, og vi står i dag på et spesielt og vakkert kirkehistorisk sted.

Utsikt fra Tungeneset

Nasjonale turistveger består av 18 utvalgte strekninger rundt om i landet, og representerer noe av det vakreste man kan oppleve på en kjøretur gjennom Norge. Tungeneset – som rasteplass og utsiktpunkt – sto ferdig i 2007, og er en del av turistvegen mellom Gryllefjord og Botnhamn. Kong Harald og Dronning Sonja fikk se den flotte utsikten her, og avholdt et møte med frammøtt presse.

Barn og unge i Berg

På Senjahopen møtte Kongeparet de unge fotballspillerne i Havørn UIL og IL Foss, og ungdom som kunne vise fram en egen utstilling med fotografier av ungdoms dagligliv i Berg. Representanter for Berg næringslivsforum fortalte om fiskeri og annet næringsliv i kommunen.

Det ble også et uventet møte med ungdom på veien mellom Skaland og Senjahopen. Kongefølget stanset da de passerte en gruppe skoleelever som nettopp hadde badet, og Dronning Sonja overrasket tenåringene med å komme ut av bilen og slå av en prat.

Fra Senjahopen gikk Kongen og Dronningen igjen om bord i Kongeskipet, for å reise det siste strekket på denne fylkesturen, til Husøy i Lenvik kommune.

Bryggefest og festforestilling i Lenvik

I Lenvik var det stelt i stand bryggefest på kaia hos Brødrene Karlsen. Her fikk Kongeparet møte både lokale fiskere, innvandrerkvinner og kystkvinner fra kommunen, før sjømat sto på menyen.

Så fulgte en festforestilling der Ungdommens kulturmønstring i Troms sto sentralt på programmet. Artister fra både Lenvik og de andre fem kommunene Kongen og Dronningen har besøkt disse dagene, underholdt. Det ble taler, sang og musikk, og det var Nasjonalsangen som avsluttet arrangementet.

I sin siste tale for turen, takket Kong Harald for tre fantastiske dager i nord, med usedvanlig godt planlagte og flott gjennomførte program. Kongen understrekte hvor viktige fylkesturene er for ham og Dronningen:

For Dronningen og meg er fylkesturene noe av det viktigste og mest givende vi er med på. Disse festreisene gir oss en unik mulighet til å bli bedre kjent med land og folk. På turen her i Sør-Troms har vi fått innblikk i mange levedyktige lokalsamfunn hvor samhold, omsorg for hverandre og dugnadsånd preger miljøene. Det er flott å se at så mange tar ansvar for hverandre og bidrar i fellesskapet!

Takk til alle dere som har vært med på å gjøre dette til en så fin opplevelse for oss. Takk for gode ord og hilsener og for et flott program på denne spektakulære øya i Lenvik. Vi ønsker dere alle lykke til videre!
 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook