Hopp til hovedinnhold

Skolepris til Malakoff

Hennes Majestet Dronningen delte ut Dronning Sonjas skolepris til Malakoff videregående skole i Moss i dag. Prisen ble delt ut for sjette gang, og det er første gang en videregående skole mottar prisen.

01.12.2011

Prisen tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte. Dronningen tok initiativet til skoleprisen i 2005.

Bakgrunn for tildelingen

Malakoff får prisen for 2011 for å ha «utviklet et omfattende opplærings- og støtteprogram for en mangfoldig ungdomsgruppe». Skolen har 1000 elever med 33 ulike morsmål. Rundt 175 er ansatt ved skolen.

Videre heter det i juryens begrunnelse: «Skolen legger stor vekt på at den enkelte ungdom blir ivaretatt ut fra sine forutsetninger… Innsatsen for å gi unge mennesker med en mangfoldig flerkulturell bakgrunn god fremtid, preger hele skolens arbeidsprogram.»

Dronningen delte ut prisen

Skoleprisen ble delt ut under en tilstelning i gymsalen på Malakoff hvor elever og lærere underholdt med sang, dans og musikk. Dronning Sonja holdt en kort tale og sto selv for utdelingen av prisen som består av en pengepremie på 150 000 kroner, et diplom og et tresnitt av kunstneren Eli Hovdenak.

Malakoff videregående skole ble hardt rammet etter terroranslagene 22. juli. Elleve av skolens elever var på Utøya og en av elevene omkom. Dronningen og kunnskapsminister Kristin Halvorsen møtte elevene og hadde en samtale med disse.

Dronningen fikk også et innblikk i skolehverdagen og ble vist rundt på Malakoff av rektor Bente Lis Larsen og elevrådsleder Ina Marie Guttulsrød. Omvisningen inkluderte blant annet et besøk til biblioteket og innføringsklassen Oasen, samtale med minoritetsspråklige, undervisning i ambulansefag, teknikk og industriell produksjon og besøk til basen med tilrettelagt opplæring.

Malakoff videregående skole

Malakoff videregående skole har «mestring, miljø og mangfold» som sin visjon. I 2009 vant Malakoff Ungdommens Fredspris for Oslo-Gøteborgregionen.

Skolen har fokus på formidling av gode verdier, positive holdninger og at elevene skal lære å respektere hverandre og seg selv. Videre har Malakoff miljøtiltak med egne miljøkråker og forebyggende tiltak mos rus, mobbing og vold. Skolen driver et systematisk arbeid mot fravær og frafall, gjennom blant annet egne nettverksprosjekt.

Skolen har et omfattende samarbeid med yrkeslivet blant annet i form av partnerskapsavtaler. Malakoff samarbeider med skoler i Europa, Asia, USA og Sør-Afrika og deltar både i Leonardo Da Vinci- og Comenius-prosjekter. Skolen tilbyr kinesisk blant sine fremmedspråk. Internasjonalisering har over lengre tid vært et satsningsområde.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook