Hopp til hovedinnhold

Bispevigsling i Borg

Hans Majestet Kongen var til stede da Atle Sommerfeldt ble vigslet til biskop i Borg bispedømme i dag. Vigslingen fant sted i Fredrikstad Domkirke
29.01.2012

Biskop Sommerfeldt kommer fra en lang karriere som generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, og tar over Borg etter biskop Helga Haugland Byfuglien som ble innsatt som preses i Den norske kirke i oktober.  Borg bispedømme omfatter Østfold og Akershus med unntak av Asker og Bærum.

Kongen talte til biskopen

Den nye biskopen ga uttrykk for at han ønsket en kirke som kan inkludere på tvers av kulturell bakgrunn og forsvare dem som faller utenfor. I sin tale senere på dagen pekte Kong Harald på hvordan biskopens bakgrunn kan være god ballast i arbeidet han har satt seg fore:

- Ditt arbeid har ført deg vidt omkring i verden. Du har jobbet med internasjonalt kirkearbeid, både her i Norge og i Afrika. Du har vært opptatt av dialog og samarbeid på tvers av skillelinjer. Du har arbeidet med diakoni og nødhjelp i noen av verdens fattigste områder. Du har i en årrekke ledet Kirkens Nødhjelp. Og du er godt kjent med livet og det menneskene strever med.

Det sies om deg, Atle Sommerfeldt, at du er en fargerik mann med et stort hjerte. Mer enn de fleste har du pekt på viktigheten av å stille opp for andre. Du har uttrykt at kirken i særlig grad må bidra til å se de små og svake iblant oss. I en tid der mange har mye, men der også mange strever, er dette et særdeles viktig budskap. Omsorg og solidaritet, både i nære og fjerne relasjoner, er et felles ansvar, der ikke minst kirken har en viktig oppgave å fylle.

Kong Harald avsluttet med å ønske den nye biskopen Guds velsignelse og alt godt i tjenesten som ligger foran ham.

Kirkekaffe

Etter vigslingsseremonien ble det holdt kirkekaffe med internasjonale kulturelle innslag og en rekke taler. I tillegg til Hans Majestets tale, var det hilsner både fra statsråd Rigmor Åserud, kirkerådets leder Svein Arne Lindø og biskop Munib Younan.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook