Hopp til hovedinnhold

Symposium om norsk energipolitikk

H.M. Kong Harald var onsdag til stede på et symposium om norsk energipolitikk i lys av den globale energisituasjonen. Representanter fra politikk, næringsliv og forskning møttes til foredrag og debatt i Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo.

02.02.2012

Hensikten med seminaret var å samle sentrale aktører for å fokusere på det unike utgangspunktet Norge har for å lede an i arbeidet for å løse globale energispørsmål på en bærekraftig måte.

Symposiet ble i fellesskap arrangert av Det Norske Videnskaps-Akademi, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges Forskningsråd

Debatt om fremtidens energimiks

Olje- og energiminister Ola Borten Moe holdt første foredrag om norsk energipolitikk, mens Statoils konsersjef Helge Lund foredro om olje og gass i fremtidens energimiks.

I likhet med Lund pekte Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen på at dagens energisystemer er dominert av fossile energikilder. Bare 13 prosent av energiforsyningen er basert på fornybare kilder. Ifølge FNs klimapanel IPCC er det innen rekkevidde at verdens totale energiforsyning kan bli 80 prosent fornybare innen 2050 dersom nødvendige politiske grep blir tatt.

Omlegging mot fornybar energi

Professor Ånund Killingtveit ved Institutt for vann- og miljøteknikk viste blant annet til at utbygging og bruk av det norske vannkraftsystemet vil være et stort bidrag til omlegging mot fornybar energi i Europa og et av Norges viktigste bidrag for å motvirke global oppvarming, samtidig som et sentralt tema blir å veie globale virkninger og nytteverdi mot lokale skader og ulemper.

Andre foredragsholdere var preses Nils Christian Stenseth i Det Norske Videnskaps-Akademi, tidligere rektor ved Universitet i Oslo professor Arild Underdal, Norges Forskningsråds administrerende direktør Arvid Hallen og Elkems konsernspesialist Halvard Tveit.

Seminaret er en del av et initiativ tatt av de Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) for å lage en møteplass der politikere, næringslivsrepresentanter og andre sentrale beslutningstakere kan treffe akademienes forskere til diskusjon om sentrale tema. I år er også Norges Forskningsråd tungt inne i arrangementet.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook