Hopp til hovedinnhold

Sikkerhetsavdelingen

Sikkerhetsavdelingen har ansvaret for det forebyggende sikkerhetsarbeidet ved Det kongelige hoff. I tillegg omfatter avdelingen Hoffets sjåførtjeneste og bilpark, den håndterer post og sentralbord og tar imot alle besøkende til Slottet. 


Avdelingen skal ivareta sikkerheten til Hoffets medarbeidere og besøkende. Den har også ansvar for sikkerhetstiltak knyttet til bygningene på de kongelige eiendommene. Nødvendige tiltak vurderes i forhold til bruken av eiendommene, symbolverdien og den historiske viktigheten eiendommene har. Arbeidet utføres i nært samarbeid med blant andre De kongelige eiendommer og parker. Sikkerheten til Kongefamilien ivaretas av Den kongelige politieskorte og Hans Majestet Kongens Garde.


To områder er skilt ut som egne seksjoner: Det gjelder Vakt og resepsjon og Bilseksjonen.
Sikkerhetsavdelingen ledes av sjef sikkerhet Lars Ivar Frøystad.