Hopp til hovedinnhold
Hans Majestet Kong Harald. Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff
Hans Majestet Kong Harald. Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff

Gratulasjoner og kondolanser

Som statsoverhovud i landet er det oppgåva til Hans Majestet Kongen å stå som avsendar av gratulasjonar og kondolansar til andre land på vegner av Noreg. I samarbeid med Utanriksdepartementet og Noregs ambassadar bli det sendt gratulasjonar til nyvalde statsleiarar når dei blir innsette, og kondolansar når tidlegare statsleiarar går bort. Tilsvarande kondolerer Kongen på vegner av Noreg når store ulykker og katastrofar rammar. Gratulasjonar og kondolansar blir i første rekke sende til land Noreg har diplomatisk samband med.


Alle gratulasjonar og kondolansar til andre land og statsoverhovud frå og med 22. mars 2023 er å finne via denne sida. Eldre publiseringar ligg i Nyheitsarkivet.