Hopp til hovedinnhold
Hans Majestet Kong Harald. Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff
Hans Majestet Kong Harald. Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff

Gratulasjoner og kondolanser

Som landets statsoverhode er det Hans Majestet Kongens oppgave å stå som avsender av gratulasjoner og kondolanser til andre land på vegne av Norge. I samarbeid med Utenriksdepartementet og Norges ambassader, sendes det gratulasjoner til nyvalgte statsledere ved deres innsettelse og kondolanser ved tidligere statslederes bortgang. Tilsvarende kondolerer Kongen på vegne av Norge når store ulykker og katastrofer rammer. Gratulasjoner og kondolanser sendes i første rekke til land Norge har diplomatiske forbindelser med.


Alle gratulasjoner og kondolanser til andre land og statsoverhoder fra og med 22. mars 2023 er å finne via denne siden. Eldre publiseringer ligger i Nyhetsarkivet.