Hopp til hovedinnhold
St. Olavs Orden: Storkors - damer. Foto: Øivind Möller Bakken, Det kongelige hoff
St. Olavs Orden: Storkors - damer. Foto: Øivind Möller Bakken, Det kongelige hoff

Ordener og medaljer

Et ordensvesen finnes i de fleste av verdens nasjoner. Statsoverhoder deler ut ordener og medaljer for å belønne landsmenn og utenlandske borgere for særlig innsats til samfunnets beste. Hvert år hedres mennesker av Hans Majestet Kongen for deres innsats for Norge og norsk samfunnsliv.


Kongens rett til å dele ut ordener, er nedfelt i Grunnlovens § 23: 
Kongen kan tildele ordener til hvem han ønsker, til belønning for utmerkede fortjenester, og dette må offentlig kunngjøres. Men kongen kan ikke meddele annen rang eller tittel enn den som følger med ethvert embete. Ordenen fritar ingen for statsborgernes felles plikter og byrder, ei heller medfører den fortrinnsrett til statens embeter. Ingen personlige eller blandede arvelige privilegier må tilstås noen for ettertiden.


Bestemmelsen slår fast at det å gjøres til ridder ikke medfører noen særskilte rettigheter. I dette lå i sin tid opphevelsen av den norske adelsvesenet.


En oversikt over Kongefamiliens offisielle ordener og medaljer, finnes i tilknytning til den enkeltes biografi.