Hopp til hovedinnhold
Kongen hilser på soldater som står æresvakt fra Slottet til Stortinget i forbindelse med Stortingets høytidelige åpning 2. oktober 2015 (Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff)
Kongen hilser på soldater som står æresvakt fra Slottet til Stortinget i forbindelse med Stortingets høytidelige åpning 2. oktober 2015 (Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff)

Kongens konstitusjonelle rolle

Hans Majestet Kongens plikter er i hovedsak representative og seremonielle. Når Grunnlovens bokstav fortsatt sier at den utøvende makt ligger hos Kongen, betyr dette i dag "Kongen i statsråd". I praksis vil dette si regjeringen, men der vedtak må signeres av Kongen og kontrasigneres av (som regel) statsministeren for å være gyldige.


Kongen foretar den høytidelige åpningen av Stortinget hver høst, spiller en viktig rolle ved regjeringsskifter og leder statsråd på Slottet fredager. Kongen og Dronningen avlegger statsbesøk i utlandet og er vertskap når utenlandske statsoverhoder kommer på besøk til vårt land. Det er Kongen som tar i mot fremmede lands ambassadører i Oslo når de avleverer sine akkreditiver. Han har rang av general i Hæren og Luftforsvaret, og admiral i Sjøforsvaret, og er landets øverste befalingsmann. Tidligere var Kongen også Den norske kirkes formelle overhode. Denne rollen bortfalt etter endringen av Grunnloven 21. mai 2012.


I det daglige arbeidet på Det kongelige slott inngår også audienser, foretreder, samtaler med statsminister, utenriksminister og med representanter for Forsvaret. Kongen besøker ofte private og offentlige institusjoner på sine reiser til forskjellige deler av landet.