Hopp til hovedinnhold

De kongelige eiendommer og parker

De kongelige eiendommer og parker har ansvaret for drift, vedlikehold og utvikling av De kongelige eiendommene. Dette gjelder både selve bygningsmassen, interiørene og parkanleggene. Eiendomsavdelingen forvalter store verdier og legger vekt på å drifte og styre eiendommene på en forsvarlig måte.


Avdelingen består av to seksjoner - Eiendomsseksjonen og Slottsgartneriet. Avdelingen ledes av slottsforvalter Per Arne Bjørnstad.