Hopp til hovedinnhold
Vestibylen har et nesten sakralt preg. Foto: Jan Haug, Det kongelige hoff.
Vestibylen har et nesten sakralt preg. Foto: Jan Haug, Det kongelige hoff.

Saler og rom

De viktigste representasjonsrommene på Oscarshall ligger i første etasje, i motsetning til på Det kongelige slott der de er plassert i 2. etasje. Forskjellen skyldes at Det kongelige slott ble bygget som kongebolig og derfor la man vekt på å følge tradisjon og arkitektonisk decorum (skikk og bruk) for plasseringen av de viktige rommene.


Oscarshall ble bygget som lystslott og dermed kunne plasseringen av rommene være tilsvarende uformell.