Hopp til hovedinnhold

Farlig avfall 2012: Åpningstale

H.K.H. Kronprinsessens åpningstale ved den 25. avfallskonferansen i Tønsberg, 11. september 2012.

Fylkesmann, ordfører, kjære alle sammen.

Farlige stoffer på avveie forstyrrer og ødelegger naturlige livsprosesser – også våre egne. Dere som sitter i salen her i dag er med på å avgjøre miljøkvaliteten i det norske samfunnet – og livskvaliteten til oss som bor her:
Dere bidrar til at drikkevannet vårt er rent, at miljøgifter ikke havner i naturen – og at ikke våre etterkommere skal måtte rydde opp i miljøskader de ikke er skyld i.

Det kommer kanskje som en overraskelse på mange av dere – men jeg er faktisk godt over middels interessert i det dere jobber med. Helt siden oppveksten i Kristiansand har jeg vært opptatt av kildesortering. Hjemme hos oss på Skaugum – som er sertifisert Miljøfyrtårn – er det helt naturlig for barna våre å sortere mat, plast, papir, glass og metall – fordi det alltid har vært sånn.

I forrige uke hadde jeg en utrolig spennende dag sammen med ordføreren i Oslo og renovasjonsetaten. Jeg fikk følge hele prosessen fra kildesorteringen i et hjem – til forbrenning av avfall. Omvisningen sluttet der deres jobb begynner: Ved gjenbruksstasjonen der farlig avfall blir innlevert: Maling og olje, asbest og elektronikk, vaskemidler – og vinylbelegg produsert før år 2000.

Farlig avfallsbransjen har gjennomgått store endringer gjennom de siste 25 årene. Først og fremst har mengden av farlig avfall - ifølge Statistisk Sentralbyrå - økt med 114 prosent siden 1999. Men det mest interessante er kanskje at det i dag stilles helt nye kompetansekrav til dere som jobber med avfall – og at bransjen derfor tiltrekker seg ambisiøse, miljøbevisste fagfolk. Samtidig har samfunnet som helhet fått en ny oppfatning av hva avfall er: Hvordan det må behandles – og hvilke ressurser som ligger i det.

Det er imponerende at over 90 prosent av det farlige avfallet som produseres i Norge behandles på godkjent vis. Uten at dere tar hånd om avfallsstoffene på en forsvarlig måte, vil det heller ikke være mulig å pumpe opp olje i Nordsjøen eller håndtere de miljøfarlige restproduktene som forbrukersamfunnet vårt vil fortsette å skape i årene framover.

Bransjen deres har derfor en avgjørende samfunnsverdi. Det vil være stort behov for dere som har kompetanse på avfallshåndtering i uoverskuelig framtid.

Takk for den viktige jobben dere gjør!
Så lover også jeg å fortsette med kildesortering – og ellers gjøre mitt beste for at flere skal bli bevisste på viktigheten av forsvarlig håndtering av avfall.

Jeg håper den 25. Farlig avfallskonferansen blir inspirerende og lærerik.

Takk.

11.09.2012

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook