Hopp til hovedinnhold

Prinsesse Märtha Louises Fond: Jubileumstale

Prinsesse Märtha Louises tale / presentasjon ved markeringen av fondets 40-årsjubileum på Det kongelige slott, 21. september 2012.

Kjære alle sammen,
Så fint å ha dere her!

Da jeg var rundt syv år gammel, opplevde jeg noe skjellsettende som har preget meg hele livet siden. Vi hadde besøk av en døvblind mann hjemme på Skaugum. Jeg studerte med undring hvordan han kommuniserte gjennom å lage tegn i håndflatene.

Der og da forstod jeg to ting: Det finnes flere måter å snakke sammen på enn jeg hadde vært klar over. Og vi har alle mulighet til å overkomme begrensningene våre. Siden jeg var 18 år, da jeg overtok vervet som styreleder, har jeg vært så heldig å bli kjent med mange mennesker som minner meg om dette hver eneste gang vi treffes. Mennesker med fysiske hindringer har ofte en sterk vilje til å trosse disse og utnytte sitt potensiale. Dette er noe vi alle kan lære av. Vi kan lære av bevegelseshemmedes måte å takle motstand på. Måten å overkomme hindringer på. Måten å utnytte sitt potensiale på.

Ekstrem-varianten møtte jeg nok en gang på Paralympics nå nylig. For en idrettsglede! Og for noen proffer! Dette inspirerer meg – og det gjør meg glad!

Moren min fortalte akkurat om fondets historie. Jeg er selvfølgelig veldig stolt av å ha en mor som har skapt en singel-hit. Det er det ikke så mange som har! Men på tross av inntekter fra mammas platesalg, har fondet aldri hatt noen stor kapital. Fondets formål har hele tiden vært å kunne gi støtte til «det lille ekstra». Det som gjør hverdagen litt morsommere å leve: Den hytteturen, pizzakvelden, badedagen, eller diskoen det ellers ikke ville vært økonomi til å gjennomføre. I løpet av de siste ti årene har 4,4 millioner blitt fordelt på 277 større og mindre prosjekter. Flest små – og noen store – men et utrolig mangfold av spennende og morsomme prosjekter. Noen få av dem har jeg opplevd selv – for eksempel Vivil Lekene – som fikk tildeling fra fondet til sitt 30-årsjubileum i 2009.

Når det gjelder antall søkere og antall tildelte søkere i min tid i fondet, var det på 1980-tallet ca. 80-100 søkere, mens 50-60 fikk innvilget søknaden. På 90-tallet sank renten og antallet tildelinger med det. Dette førte igjen til at antall søknader sank til 40-60, men da ble til gjengjeld de fleste søkerne tildelt midler.

De som ikke får innvilget søknaden er som oftest fordi de ligger utenfor fondets statutter. Det kan altså være bra prosjekter, men det er kanskje enkeltpersoner som søker, det kan være tiltak for voksne eller det kan være en form for behandling eller tjeneste som ligger innenfor kommunalt ansvar.

I går hadde vi årsmøte hvor vi behandlet 45 søkere hvorav det ble 31 tildelinger til mange flotte aktiviteter.

Når vi ser på summene som er tildelt de siste årene, kan vi se at vi ikke er upåvirket av de økonomiske svingningene ellers i samfunnet. 2002 var et dårlig år på aksjemarkedet og norsk økonomi passerte en konjunkturbunn våren 2003. Og som dere ser ble utdelt et betydelig lavere beløp dette året.

Også i 2009 ser vi en nedgang, og det er på grunn av finanskrisen. Men når vi ser på tallene for de siste årene kan vi se at det er på vei oppover igjen.

vis vi ser på den geografiske fordelingen ser vi at Oslo og Akershus topper statistikken både på søknader og tildelinger. Sunnmøringene ligger ikke langt etter de heller, mens Opplendingene er visst litt mer beskjedne.

Når vi behandler søknadene deler vi de inn i følgende tre kategorier: Aktivitet, Samling og Utstyr.
Vi ser her at størstedelen av søknadene gjelder aktivitetstilbud, mens det også er en stor andel som gjelder samlinger. Grenseoppgangen mellom de to kan være litt flytende, men det som inngår i kategorien Samlinger kan for eksempel være nyttige arenaer for erfaringsutveksling.

I kategorien Utstyr er det ikke gjort like mange tildelinger, ettersom dette ofte gjelder faste innretninger, som kanskje egentlig burde vært gjort i offentlig regi.


Det betyr utrolig mye for meg når de som får støtte skriver til meg i etterkant og forteller om det de har opplevd.

I tillegg til at vi i dag feirer et jubileum – har vi også en offisiell åpning. I dag får nemlig Prinsesse Märtha Louises fond sin egen Facebookside!

Der vil vi sette fokus på situasjonen for barn og unge med kronisk sykdom / funksjonshemming – og spre gode ideer om aktiviteter og tiltak. Facebooksiden heter «Prinsessens fond.»

Vi håper alle som får midler fra fondet vil bidra til facebooksiden ved å fortelle litt om hva de brukte tildelingen til og kanskje laste opp et bilde fra samlingen, aktivitetsdagen, reisen – eller hva nå pengene gikk til. Jeg regner med at alle som er her i dag vil «like» den når dere kommer hjem!

Men nå skal vi videre i programmet – som jeg gleder meg veldig til.
 

(Prinsessen var konferansier under markeringen. Presentasjoner og bemerkninger mellom de ulike elementene i programmet er ikke tatt med her.)

 

 

21.09.2012

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Relaterte lenker