Hopp til hovedinnhold

Fylkestur til Møre og Romsdal: Tale i Tingvoll

H.M. Dronningens tale i Tingvoll kommune under Kongeparets fylkestur til Møre og Romsdal 21. - 22. mai 2014.

Fylkesmann,
Ordfører,
Kjære alle sammen!

Det er en god opplevelse å komme til Tingvoll med båt! Å stige i land på Prestegaarsdbrygga, og få kjenne på stemningen og miljøet som er så fint tatt vare på. Spaserturen opp til kirkeområdet var en kulturopplevelse i seg selv. Jeg forstår at dere har lagt ned meget arbeid for at dette gamle tingstedet skal fremstå som det gjør i dag.

I vikingtiden, som i dag, var det viktig å møtes for å søke fellesskap, gjøre opp urett og bilegge konflikter. Den vakre steinkirken fra 1180, viser at dette var et viktig senter her på Nordmøre. Nordmørsdomen med sine omgivelser danner en vakker ramme om mange kulturarrangement, og Kongen og jeg gleder oss til å få oppleve den gamle kirken også fra innsiden, senere i dag.

Det er få ting som bidrar mer til folkehelsen enn gode friluftsopplevelser, og det gleder meg å se at dette er et satsningsområde her. Tingvoll kommune meldte seg inn i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal i 2012, og i tillegg har dere opprettet et lokalt friluftsråd: Tingvoll Friluftsråd. Jeg håper at mange kommuner følger opp deres gode eksempel, slik at enda flere blir introdusert for de flotte turmulighetene som finnes her. Det blir arrangert mange spennende turen framover, og jeg må innrømme at det ser fristende ut å bli med!

Innbyggerne i Tingvoll har lært å benytte seg av naturen også på andre måter.
Vi har merket oss den økologiske satsingen her. Visjonen ”Økokommunen – bedre løsninger for mennesker og miljø” er både fremtidsrettet og spennende, og kan være et fyrtårn for andre. Det å stille økologiske mål for all planlegging, der dere bruker lokal kunnskap og lokale ressurser, høres ut til å være midt i blinken for å skape en bærekraftig utvikling. Lokale bidrag til løsning av globale miljøproblemer er krevende og utfordrende, men jeg er sikker på at dere i fellesskap finner de gode løsningene til beste for alle.

Dere har viktige miljøressurser i Bioforsk Økologisk, et nasjonalt kompetansesenter for økologisk landbruk, som hittil er den eneste institusjonen av sitt slag i Norge. For ikke å glemme Tingvoll videregående skole, i tillegg til de mange ildsjelene!
I kveld er det festmiddag på Angvik Gamle Handelssted, og Kongen og jeg gleder oss til å få smake på noe av den lokalproduserte maten.

Frivillighet står høyt i kurs i Tingvoll. Ett av arrangementene som vitner om stor frivillighetsånd er Kulturvekkå, som ble avviklet for bare en liten måned siden. Målet var å skape identitet, markedsføre  det frivillige kulturlivet og  å skape liv og røre i hele kommunen. Det vil jeg tro ble oppnådd med både kunstutstilling, konserter, bokkveld, humor med «Klypa», - og jeg forstod det slik at til og med «Verdens beste band» har spilt for barna!
Et virkelig storslagent
utstillingsvindu til kulturlivet i Tingvoll er alt dette!

Mange før oss har gått i land på Prestegaardsbrygga – det har vært folk her både i steinalder og i vikingetid. Med andre ord: Innvandringen startet tidlig. Jeg vet ikke hvordan det var med vikingene, men i nyere tid har innbyggerne her tatt godt i mot nye beboere. Asylmottaket åpnet for tyve år siden, og i dag er Tingvoll et flerkulturelt fellesskap i praksis. Jeg gleder meg til å snakke med noen av de nyankomne Tingvoll-kvinnene i løpet av besøket! Hver og en av dere som har kommet langveisfra bærer med seg spennende historier og erfaringer, både fra hjemlandet og etableringen her i Norge.

Dere på Tingvoll kan være stolte av alt dere har fått til.
Lykke til med satsingen på en bærekraftig utvikling og økokommunen, og ikke minst lykke til med frivilligheten og alle de gode og viktige fellestiltakene dere har.

Tusen takk for måten Kongen og jeg har blitt tatt i mot på, og takk til alle som har gjort en innsats for at dette besøket ble så vellykket.
Nå gleder vi oss til fortsettelsen!

 

21.05.2014

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Kongeparet besøkte Aure, Tingvoll og Gjemnes kommune første dag av sin fylkestur til Møre og Romsdal. Foto: Christian Lagaard, Det kongelige hoff.